Sök

Påvens böner för intagna i fängelser

Som inledning på den direktsändna mässan i Sankta Marta-kapellet torsdagen 19 mars vände påven Franciskus särskilda böner för intagna.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Nu under coronavirustider inleder påven Franciskus sina morgonmässor i Sankta Marta, som direktsänds, med att rikta särskilda böner till de allra mest behövande. Torsdagen 19 mars bad han för de intagna, som under denna pandemi ställs inför stränga restriktioner. Påven inbjöd till bön:

Vi ber idag för de bröder och systrar som är i fängelse. De lider mycket på grund av osäkerheten för det som händer inom fängelset och de tänker även på sina familjer och undrar hur de mår, om någon är sjuk eller om de behöver något. Idag står vi nära de intagna som lider mycket i denna tid av osäkerhet och smärta.

20 mars 2020, 08:40