Sök

Påven under den allmänna audiensen Påven under den allmänna audiensen  

Påvens audiens: Livet vi främjar och skyddar är inte en abstrakt idè

Vid den allmänna audiensen på onsdagen talade påven Franciskus om Johannes Paulus II:s encyklika "Evangelium vitae: Respektera, försvara, älska och tjäna livet". Varje människoliv måste skyddas med mod, sa påven, eftersom varje liv är ovärderligt.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

25 år har gått sedan påven Johannes Paul II:s encyklika Evangelium vitae gavs ut, den 25 mars 1995 – en encyklika om människolivets okränkbara värde.

Påven Francis kus påminde om detta genom att börja dagens trosundervisning i den direktsända allmänna audiensen, med att lyfta fram sin helige företrädares encyklika "med förnyad övertygelse": 

Kära bröder och systrar: För 25 år sedan idag, på Bebådelsens högtid, utfärdade helige Johannes Paulus II sin Encyclical Evangelium Vitae om människolivets värde och okränkbarhet, sa påven.

Livets evangelium ligger i hjärtat av Kristi budskap, och ekar på ett särskilt sätt i den nuvarande situationen med en pandemi som hotar den mänskliga familjen.

Med tacksamhet vill jag uppmärksamma det tysta vittnesbördet med vilket många idag hjälper sjuka, äldre, fattiga och ensamma.

De omsätter livets evangelium i handling, som Maria som accepterade ängelns budskap och sedan brådskade iväg till sin äldre släkting Elizabeth, för att hjälpa henne.

Det liv som vi ombeds att främja och skydda är inte en abstrakt idé, utan blir verkligt kött och blod i det ofödda barnet, de dödssjuka, flyktingarna och de utstötta.

Kyrkan känner i djupet av sitt hjärta varje hot mot människolivet, för varje person är unik och oupprepbar, i behov av solidaritet och broderlig kärlek.

Idag förnyar jag Johannes Paulus II:s vädjan att "respektera, skydda, älska och tjäna livet, varje människoliv! Endast på detta sätt uppnår man rättvisa, utveckling, frihet, fred och glädje! ” (Evangelium Vitae, 5).

25 mars 2020, 14:15