Sök

Påven under den almänna audiensen Påven under den almänna audiensen  

Påvens audiens ”För att bli förlåtna, måste vi förlåta”

Påven Franciskus fortsatte sin trosunderisning om Saligprisningarna på onsdagen genom en allmän audiens som direktsändes från hans bibliotek i det Apostoliska palatset. ”Vi står alltid i skuld, alla står i skuld, till Gud och till vår nästa”, sa påven. ”Vi behöver förlåta för att bli förlåtna.”

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Denna onsdag hade påven nått fram till den femte saligprisningen: "Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet." (Matt 5,7).

Detta är den enda saligprisningen där orsaken och effekt sammanfaller, sa påven Franciskus. Barmhärtighetens ömsesidiga karaktär ser vi inte bara här utan överallt där vi möter Guds barmhärtiga kärlek, för det finns en oskiljbar koppling mellan barmhärtigheten som erbjuds och den mottagna barmhärtigheten.

Ständigt behov av förlåtelse

I Matteusevangeliet läser vi: ”Förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.” (6,12).

Både saligprisningen och Herrens bön hjälper oss att förstå att vi står i skuld till Gud och till vår nästa, och att vi ständigt är i behov av förlåtelse för våra misslyckanden och synder. Att erkänna vår svaghet och nöd,  och söka efter och ta emot Guds barmhärtighet, stärker i sin tur oss att förlåta andra. Detta är barmhärtighetens hemlighet: det är genom att förlåta, som vi blir förlåtna.

Barmhärtighet är inte en aspekt bland många aspekter av det kristna livet, utan snarare själva kärnan. Låt oss sträva efter att dela med oss av denna kärlekens vackra frukt våra bröder och systrar, när vi tackar Gud för hans stora barmhärtighet

18 mars 2020, 10:28