Sök

Påven under Angelusbönen Påven under Angelusbönen  

Påvens Angelus: Man ska aldrig tala med djävulen

Vid sin Angelus på fastans första söndag påminde påven Franciskus om "frestelsen att välja alternativa vägar till Guds väg".

Charlotta Smeds – Vatikanstaten  

Inför frestelsen finns det ett bästa sätt att agera på, och under sin reflektion på söndagen pekade påven på det med hjälp av dagens läsning ur Matteusevangeliets fjärde kapitel på fastans första söndag. Det bästa sättet det Jesus visar på i öknen, där han står inför den ondes frestelse.

Djävulens tre frestelser

Jesus är hungrig och det första djävulen föreslår är att Jesus ska förvandla stenarna till bröd. Men svaret är klart: ”Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.” (Matt 4, 4).

Sedan uppmanar djävulen Jesus att utmana Gud och kasta sig själv från templets högsta punkt, eftersom änglarna skulle komma till hans hjälp. "De troende vet att man inte ska utmana Gud, att man inte ska sätta honom på prov, utan anförtro sig till hans godhet”, konstaterade påven. På detta svarar Jesus djävulen med dessa ord: ”Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.” (Matt 4, 7).

I den tredje frestelsen erbjuder den onda "en politisk messianism”, sa påven. Men Jesus, "förkastar maktens och mänsklighetens avgudadyrkan" och driver till slut bort frestaren genom att säga: "Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” (Matt 4, 10).

Djävulen frestar och dövar samvetet

Jesus talar inte med djävulen, konstaterade påven, utan svarar den onde med Guds ord. Man ska aldrig tala med djävulen, man måste vara mycket försiktig”, underströk påven. Jesus upplevelse måste hjälpa oss att vara vaksamma och inte underkasta oss någon avgudadyrkan:

Resonera aldrig med frestelsen, för aldrig ett samtal med djävulen. Djävulen tar sig in i människors liv idag också, för att locka dem med sina frestande förslag; han blandar sina ord med de många röster som försöker döva samvetet. Det kommer budskap från olika håll som uppmanar till att låta sig frestas att uppleva överträdelsens spänning, sa påven Franciskus. 

Illusorisk självtillräcklighet

Jesus upplevelse lär oss att frestelsen är ett försök att få oss att välja alternativa vägar till Guds väg: "Men gör detta, det finns inga problem, Gud förlåter dig! Ta dig en dag med lite glädje... "-" Men det är ju en synd! " - "Nej, det gör ingenting." Alternativa vägar - andra sätt som ger oss en känsla av självtillräcklighet, av att njuta av livet som om det vore ett mål i sig själv.

Men allt detta är illusoriskt: snart inser vi att ju mer vi distanserar oss från Gud, desto mer känner vi oss försvarslösa och hjälplösa inför existensens stora problem. Må Jungfru Maria, Moder till honom som krossade ormens huvud, hjälpa oss under fastan, att vara vaksamma för frestelser, att inte underkasta oss några av denna världs idoler, och att följa Jesus i kampen mot den onde. Då kommer även vi att vinna som Jesus, avslutade påven.

02 mars 2020, 12:01