Sök

Ungdomar under VUD i Panama 2019 Ungdomar under VUD i Panama 2019  

Påven till de unga ”Res er upp och gör tron till handling”

Idag publicerades påven Franciskus budskap för den 35:e Värdsungdomsdagen. Budskapet är det första av tre till ungdomarna på vandring mellan VUD i Panama och Vud i Lissabon 2022. Temat på årets tema är inspirerat av Lukasevangeliet: "Unga, jag säger er, res er upp!" (jfr. Luk 7:14).

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Pressmeddelandet från den Påvliga avdelningen för Lekmännen, Familjen och Livet, som har ansvar för Världsungdomsdagarna, läser man att Världsungdomsdagen i år frias på stiftnivå på Palmsöndagen. Det 7 sidor långa budskapet undertecknades av påven den 11 februari, då kyrkan firar Vår Fru av Lourdes.

Budskapet är det första av tre tillägnade unga på vägen mellan VUD i Panama 2019 och nästa stora VUD i Lissabon 2022.

Res er upp

Nyckelordet som kopplar samman de tre stadierna i denna vandring är "resa sig upp" närvarande i alla tre teman som påven har valt.

I sitt budskap i år påminner påven Franciskus de unga om att, att resa sig upp ”också betyder att uppstå, att vakna upp till liv" och föreslår att läsa evangeliets om den unga mannen i Nain som uppstår från de döda, som en personlig inbjudan att ta det avgörande steget att följa Kristus: ”Evangeliet säger inte namnet på den unge mannen so Jesus väcker till liv i Nain. Detta är en inbjudan till läsaren att identifiera sig med honom. Jesus talar till dig, till mig, till var och en av oss och säger: 'Res dig upp!'. Vi vet väl att vi kristna också faller och att vi ständigt måste resa oss upp på nytt. De enda som inte faller är de som inte vandrar alls. Det är därför som vi måste välkomna Kristi ingripande och göra vår tro på Gud till handling. Det första steget är att acceptera att resa sig upp", skriver påven.

Unga aktörer i kyrkan

Även i den post-synodala apostoliska uppmaningen "Christus vivit" påminner påven ofta om att just resa sig upp. På det viset kopplar han biskopssynden om unga till Världsungdomsdagarna, och uppmanar ungdomarna till att själva vara aktörer i ungdomsministeriet, och att stärka sitt engagemang för de unga i kyrkan.

Nästa internationella VUD kommer att äga rum i Lissabon 2022 och har som tema "Maria reste sig upp och skyndade iväg” (jfr. Luk 1:39).

05 mars 2020, 12:23