Sök

Påven inför det mirakulösa krucifixet i San Marcello al Corso Påven inför det mirakulösa krucifixet i San Marcello al Corso  

Påven om vallfärden: Jag bad "Herre, stoppa epidemin med din hand"

I en intervju med påven Franciskus med den italienska dagstidningen La Repubblica berättade påven om sin vallfärd i Rom på söndagen. Enligt mig är svaret på prövningen i dessa dagar dessa konkreta gester.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Jag bad Gud stoppa epidemin: Herre, stoppa den med din hand. Det var min bön. Så förklarade påven sin vallfärd på söndagen till Mariaikonen Salus Populi Romani i Santa Maria Maggiore och krucifixet i San Marcello al Corso. Italien räknar nu över 30 tusen sjuka och 2500 döda.

Återupptäck de små gesterna

Påven gav råd till hur man kan leva dessa svåra dagar, när han sa: ”Vi måste återupptäcka det konkreta i de enkla sakerna, i vår uppmärksamhet till de som är nära oss, familjemedlemmar och vänner. Försöka förstå att det finns en skatt i det enkla. Det finns små gester, som ibland passerar anonyma i vardagen, gester av ömhet, tillgivenhet, medkänsla, men som är avgörande och viktiga. Till exempel en varm måltid, en smekning, en kram, ett telefonsamtal ... Lägga större uppmärksamhet på detaljer i vardagliga gester, som ger livet mening och skapar gemenskap och kommunikation sinsemellan.”

Tala med varandra och lyssna

”Ibland lever vi bara i en virtuell kommunikation sinsemellan”, fortsatte påven. ”Vi måste återupptäcka en ny närhet – den konkreta relationen som bygger på uppmärksamhet och tålamod. Att familjen äter tillsammans. Det finns familjer som inte talar med varandra och lyssnar på varandra under måltiderna. Där föräldrarna tittar på TV medan de äter och barnen på sina telefoner. De ser ut som munkar isolerade från varandra. Här finns ingen kommunikation. Vi måste förstå hur viktigt det är att lyssna på varandra, för att förstå de andras behov, problem och önskningar. De konkreta gesterna är ett språk vi måste värna om. Enligt mig är svaret på prövningen i dessa dagar dessa konkreta gester.

De som uppoffrar sig konkret

Påven Franciskus uttryckte särskilt sin angelägenhet om sjukvårdspersonalen, frivilligarbetarna och offrens familjer: ”Jag tackar de som offrar sig på detta sätt för andra. De är ett exempel på de konkreta gesterna. Jag ber att de som har förlorat nära och kära upplever omgivningens närhet. Att trösta måste nu vara allas uppgift.

Vårt beteende påverkar alltid andras liv

Vidare sa påven att något han hade läst i en artikel hade slagit honom: "vårt beteende påverkar alltid andras liv" med exemplet på dem som, genom att inte betala skatter, bidrar til brister i sjukvården. 

Slutligen riktade påven sina ord till de icke troende: «Alla är Guds barn. Han älskar alla. Även de som ännu inte har mött Herren, de som inte har trons gåva, genom de goda sakerna som man tror på. Man kan finna styrkan i kärlek till sina barn, till familjen, till sin nästa. Man kan säga "Jag kan inte be för jag tror inte." Men samtidigt kan man tro på kärleken till människorna omkring sig och finna hoppet där."

18 mars 2020, 09:29