Sök

Påven efter mässan i sankta Martas kapell Påven efter mässan i sankta Martas kapell 

Påven: Gudsvigda får aldrig glömma bort att de tillhör Guds folk

I sin predikan vid den strömmade morgonmässan i Sankta Marta talade påven Franciskus om de präster och ordenssystrar som inte har glömt bort att de tillhör folket och fortsätter att även i den här stunden hjälpa fattiga och sjuka.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus firade för tjugonde dagen i rad sin morgonmässa i Sankta Marta i direktsändning på Vatican News kanaler. Detta med tanke på att många troende i denna tid av coronavirussmittan inte har möjlighet att delta i det eukaristiska firandet. Han inbjuder så till denna mässa och till andlig kommunion.

I sin predikan fokuserade påven på dagens evangelium (Joh 7:40-53) och betonade att präster och ordenssystrar gör rätt i att ”lorta ner sina händer” och hjälpa fattiga och sjuka även i denna tid. Prästämbetet får aldrig bli en elit som är instängd i en religiös tjänst avskild från folket och prästerna får aldrig glömma bort att att tjäna folket och att de själva tillhör det.

de laglärda hade en stor brist: de hade glömt bort att de tillhörde folket

“Alla gick hem, var och en till sitt”: efter diskussionen gick var och en hem med sin övertygelse, inledde påven. Folket hade delats upp till dem som lyssnade på Jesus, för att hans ord gick rakt in i hjärtat, och de laglärda som först förkastade Honom för att Han inte verkade som dem – detta är två grupper av personer, sa påven: ”Denna grupp laglärda, eliten, känner förakt för Jesus och de känner även förakt för folket, ’det där folket’, som är okunnigt och inte vet någonting. Guds troende heliga folk tror på Jesus och följer Honom” däremot. Påven sammanfattade att de laglärda hade en stor brist: ”de hade glömt bort att de tillhörde folket”.

Folket följer Jesus

Folket följer Jesus outtröttligt, men kan inte förklara varför, sa påven. Han vände tanken till brödundret och att även apostlarna tog avstånd från Jesus och inte tänkte på folket. Jesus svarade på detta med orden ”Ge dem något att äta, ni själva” och förde dem på detta sätt till folket, sa påven.

Denna uppdelning mellan en religiös elit och folket finner vi även i Gamla testamentet, påminde påven och sa att Guds folk har den stora nåden att veta var den Helige Anden finns. Folket syndar, sa påven, men känner igen frälsningens väg.

Gudsvigda i de sjuka och fattigas tjänst

Påven talade om att problemet är den del av prästerskapet som ser sig en elit och som har glömt bort att de tillhör Guds folk. Han berättade att han de senaste dagarna har hört hur man frågar sig varför friska präster och ordenssystrar går ut och ger fattiga och sjuka mat då de kan smittas av coronaviruset. Han betonar att föreståndare för ordnar och biskopar ska låta ordenssystrarna och prästerna gå ut och ”lorta ner sina händer” och hjälpa de fattiga.

Han vände så sina tankar till de många gudsvigda kvinnor och män som känner att de tillhör folket och som för fram Jesus till det, trots stora svårigheter.

Andlig kommunion

Påven avslutade mässan med att inbjuda alla som inte kan delta i eukaristin till andlig kommunion genom bönen: 

Jag faller ner för dina fötter åh min Jesus och ger Dig mitt ångerfulla hjärta, som sjunker ner i sin intenhet, till Din heliga närhet. Jag tillber Din kärleks sakrament och jag vill ta emot Dig i det fattiga hemmet som mitt hjärta erbjuder Dig. I väntan på den sakramentala kommunionens glädje vill jag andligen bo i Dig. Kom till mig åh min Jesus och låt mig få komma till Dig. Må Din kärlek tändas i hela mitt vara, för livet och för döden. Jag tror på Dig, hoppas på Dig och älskar Dig.

Innan påven lämnade Sankta Marta-kapellet, som är tillägnat den Helige Anden, sjöngs mariaantifonen Ave Regina Caelorum.

28 mars 2020, 11:27