Sök

Påven Franciskus under Angelus Påven Franciskus under Angelus  

Påven ”Bevara tron trots tårarna”

På fastans femte söndag kommenterade påven Franciskus dagens evangelium om hur Jesus uppväcker den avlidne Lasaros.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Söndagens evangelium presenterade en djupt rörd Jesus som brast i tårar över sin käre vän Lasaros död och hans systrar Martas och Marias lidande, och påven Franciskus noterade att bilden liknar den många upplever i dessa dagar med en bild så nära dagens sårade tid där smärta och död är något många familjer upplever. I evangeliet går Jesus till graven och tackar Fadern som alltid lyssnar på honom, öppnar graven och ropar högt:”Lasaros, kom ut.” Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk.” (Joh 11 43-44)

Här ser vi att Gud är liv och ger liv. Han tar dödens drama på sig själv. Jesus kunde ha undvikit att hans vän Lazarus dog, men han ville göra smärtan i sin väns död till sin egen, och framför allt ville han visa att Gud är Herre över döden.

Flytta bort stenen från hjärtat

I detta avsnitt av evangeliet konkretiseras mötet mellan människans tro och Guds allsmäktiga kärlek som "en väg i två riktningar", förklarade påven. Å ena sidan Marias och Martas, och allas våra ord: "Om du hade varit här! .... Å andra sidan Jesu svar på frågan om döden:" Jag är uppståndelsen och livet ... Tro på det!".

Fortsätt tro trots att ni gråter, sa påven. Trots att döden verkar ha vunnit. Flytta undan stenen från hjärtat. Låt Guds ord ge tillbaka livet där döden råder.

Utan Kristus inget liv

"Gud skapade oss inte för graven, han skapade oss för livet, för det vackra och goda, för glädjen", och därför upprepar Jesus till var och en av oss är att "flytta  bort stenen", för att befrias från varje spår av död som kommer in i världen "av djävulens avund":

Vi kallas att flytta bort stenarna i allt som smakar av död, som hyckleriet; destruktiv kritik; förolämpningar, förtal; de fattiges marginalisering, sa påven.

Herren ber oss att flytta bort dessa stenar från hjärtat, för då kommer livet fortfarande att blomstra runt omkring oss. Kristus lever, och den som välkomnar honom och följer honom kommer i kontakt med livet. Utan Kristus eller utanför Kristus är livet inte närvarande, och då faller man tillbaka på döden.

29 mars 2020, 14:29