Sök

Påven ber för ordenssystrarna som riskerar sina liv för att hjäl

På onsdagsmorgonen 25 mars, Herrens bebådelse, Jungfru Maria bebådelsedag, inledde påven Franciskus mässan i Sankta Marta med en bön för alla nunnor som sätter sina liv på spel för att stå i de sjukas och fattigas tjänst. Han påminde särskilt om Barmhärtighetsdöttrarna som sedan 98 år verkar i en vårdinrättning Vatikanen för behövande familjer.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus inledde morgonmässan onsdagen 25 mars då vi firar Herrens bebådelse, Jungfru Maria bebådelsedag, med en bön för ordenssystrarna i världen som bistår de sjuka och fattiga. Här följer påvens bön i svensk översättning:

Idag vid firandet av Herrens bebådelse är Barmhärtighetsdöttrarna, som sköter och tjänar vid Sankta Martas dispensär sedan 98 år, här vid mässan. De förnyar tillsammans sina löften med sina medsystrar i varje del av världen. Jag skulle vilja offra mässan för dem idag, för kongregationen som alltid arbetar med de sjuka och de allra fattigaste, som här sedan 98 år, och för alla systrar som arbetar i denna stund för att ta hand om de sjuka och även riskerar och ger sina liv för detta.

25 mars 2020, 09:23