Sök

Jesus kallar sina första lärjungar Jesus kallar sina första lärjungar 

Påvens bön om kallelser: "vi inte ensamma, Jesus räcker ut sin hand"

Tacksamhet, mod, arbete lovsång: det är de ord som påven Franskus understryker i sitt budskap till den 57:e världsdagen för bön om kallelser. Budskapet kretsar kring evengeliet om Jesus som går på ett stormigt vatten, och hur "vinden lade sig".

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Bilden av Jesus som vandrar på de stormiga vågorna på sjön Tiberias, efter att ha befallt sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön, hänvisar på något sätt till vår existens resa, skriver påven Franciskus i sitt budskap med anledning av den 57:e världsdagen för bön om kallelser som infaller den 3 maj.

Livets båt

Livets båt går långsamt framåt, alltid rastlös i sökandet efter en lycklig hamn, redo att möta havets risker och möjligheter, men också ivrig på att få beskedet av styrman att man har rätt kurs. Ibland kan det dock hända att vi går vilse, bländas av illusioner istället för att följa fyren som leder till den säkra hamnen, eller att vi utmanas av svårigheternas, tvivels och rädslans motvindar.

Jesus räcker ut sin hand

”När uppgivenheten eller rädsla får oss att börja sjunka, räcker Jesus ut sin hand till oss. Han ger oss den entusiasm vi behöver för att leva vår kallelse med glädje och glöd”, skriver påven:

Påven understryker att när Jesus äntligen går ombord på båten mojnar vinden och vågorna lugnar sig. Här har vi en vacker bild av vad Herren kan göra i tider av turbulens och storm i våra liv. Han stilla dess vindar, så att ondskans och rädslans krafter inte längre har makt över oss.

"Jesus är vid vår sida", skriver påven, "och om vi erkänner honom som vår livs Herre, kommer han att räcka ut sin hand, ta tag i oss och rädda oss."

Främja kallelserna

Påven avslutar med att be kyrkan, "i synnerhet på dessa dagar, men även i det vanliga pastorala livet i våra församlingar att "fortsätta att främja kallelserna till det gudsvigda livet".

”Må kyrkan beröra de troendes hjärtan och göra det möjligt för var och en av dem att med tacksamhet upptäcka Guds kallelse i deras liv, hitta modet till att säga ja till Gud, att övervinna uppgivenheten genom tron på Kristus, som gör deras liv till en lovsång för Gud, för sina bröder och systrar och för hela världen.”

24 mars 2020, 20:35