Sök

Påvens predikan i Bari: Jesus säger ”nej” till våld

Påven Franciskus firade mässan i Bari under sitt dagsbesök i staden 23 februari för att delta i och avsluta mötet ”Medelhavet, fredsfront”. I sin predikan betonade han den kristna kallelsen att älska vår nästa.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus firade mässan vid sitt besök i Bari söndagen 23 februari i samband med mötet ”Medelhavet, fredsfront” mellan biskopar och patriarker från hela medelhavsregionen. I sin predikan utgick han från dagens läsningar ur Tredje Mosebok (3 Mos 19:1–2, 17–18) och Matteusevangeliet (5:38–48) där vi läser ”Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig” och om hur Jesus säger nej till våld och att vi ska vara ”fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig”.

Nästankärlekens extremister

”Älska era fiender och be för dem som förföljer er” – detta är den kristna nyheten; att be för och älska alla och inte bara våra vänner, sa påven. Precis som Jesus är vi kristna kallade att vara så modiga att älska utan gräns och bli nästankärlekens extremister, förklarade han.

Påven betonade att den som älskar Gud inte har fiender och ovänner, för att Gud är motsatsen till hatkulturen: Jesus' revolution är historiens största - att gå från hat till kärlek och från att klaga till att ge.

“Jesus revolution är historiens största - att gå från hat till kärlek och från att klaga till att ge”

Gud vet att man endast segrar över det onda med det goda, förklarade påven, och han har räddat oss genom korset och inte med ett svärd. Svaret är Jesu väg, som är aktiv och ödmjuk kärlek ”intill slutet” (Joh 13:1), sa påven och inbjöd till bönen: ”Herre hjälp mig att älska, lär mig att förlåta. Jag klarar inte av det ensam, jag behöver Dig”.

Sanna kristna

Påven sa att vi även kan be om nåden att se andra som bröder och systrar och inte som hinder och problem. Han citerade Johannes av Korset: ”vid livets afton är det ditt sätt att älska som skall prövas” (Ord av ljus och kärlek, nr 59, i Levande Kärlekslåga och mindre skrifter, sid. 198) och bad avslutningsvis:

”Idag väljer vi kärleken även om det kostar på och går mot strömmen. Låt oss inte påverkas av det allmänna tankesättet och låt oss inte nöja oss med halvmesyrer. Låt oss anta Jesus utmaning: nästankärlekens utmaning. Så blir vi sanna kristna och världen mer mänsklig”.


 

23 februari 2020, 12:00