Sök

Påven under audiensen Påven under audiensen  

Påvens audiens ”Saliga de som sörjer över sina synder”

Under den allmänna audiensen fortsatte påven Franciskus sin katekes om Saligprisningarna, och talade denna onsdag om den andra ”Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.” (Matt 5,4)

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påvens trosundervisning sammanfattades till de engelsktalande pilgrimerna:

Kära bröder och systrar: I vår fortsatta katekes om saligprisningarna vänder vi oss nu till den andra saligprisningen: ”Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.” (Matt 5,4)

Denna sorg – som ökenfärderna beskriver med det grekiska ordet "penthos" - är mer än att bara vara ledsen: det är en inre sorg som öppnar oss för en äkta relation med Herren och med varandra. Bibeln talar om två typer av sådan sorg. Den första är smärtan vi känner när vi möter våra bröder och systrars lidande eller död. Den andra handlar om sorgen över synden.

Båda baserar sig på en kärleksfull omsorg för andra, men framför allt på kärleken till Gud. Sorgen över synden - som man ser i Petrus tårar efter hans förnekelse mot Jesus - kommer som en Helige Andens gåva, Tröstaren.

Låt oss ständigt be om nåden att känna sorg över våra synder och vara öppna för den Helige Andens helande nåd, så att vi kan trösta andra med den tröst som vi själva har tagit emot.

12 februari 2020, 11:21