Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus: ”På väg med förundran den kristna attityden”

När påven på söndagen bad Angelus tillsammans med de troende som hade samlats på Petersplatsen, talade han om dagens högtid, Herrens Frambärande i Templet och fokuserade sin reflektion på förmågan att vara i rörelse, och förundras.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Dagens läsning ur Lukasevangeliet (Luk 2,22-40) berättar om hur Jesu föräldrar, fyrtio dagar efter födseln, förde barnet till Jerusalem för att frambära honom till Gud, enligt den judiska lagen. Påven Franciskus beskrev hur Maria och Josef, Simeon och Anna, representerar modeller för hur man tar emot Jesus och överlämna sitt liv i Guds händer.

“Dessa fyra var inte lika, de var alla olika, men de sökte alla efter Gud och tillät sig att ledas av Herren.”

Evangelisten Lukas beskriver alla fyra i ett tvåfaldigt beteende: en attityd av rörelse och en inställning av förundran, fortsatte påven.

Rörelse

Den första attityden är rörelse. Maria och Josef går mot Jerusalem. Simeone, rörs av den helige Anden, går till templet, medan Anna tjänar Gud, dag och natt utan att stanna upp.

”De fyra huvudpersonerna i evangeliet visar oss att det kristna livet kräver dynamik och villighet att vandra, och att låta sig vägledas av den Helige Ande. Orörlighet passar inte kristna vittnen och kyrkans uppdrag.”

Förundran

Den andra inställningen som de fyra personerna har är förundran. Maria och Josef "förundrade sig över vad som sades om honom" (v. 33).

Förundrad är även det den gamle Simeon, när han i Jesusbarnet ser med sina egna ögon den frälsning som Gud har gett sitt folk: den frälsning som han väntat på i flera åratal.

Och detsamma gäller Anna, som "tackade och prisade Gud" (v. 38) och gick för att visa folket Jesus.

På väg i förundran

Förmågan att bli förundrad över sakerna omkring oss främjar vår andliga upplevelse och gör mötet med Herren fruktbart. Tvärtom, gör oförmågan att förundras oss likgiltiga och ökar avståndet mellan trosresan och vardagen.

Bröder och systrar, var alltid på väg och var öppna för förundran! Må Jungfru Maria hjälpa oss att reflektera över Guds gåva till oss varje dag, och att låta oss involveras av honom i gåvans rörelse, med glad förundran, så att hela vårt liv kan bli en lovsång till Gud i våra syskons tjänst.

03 februari 2020, 15:21