Sök

Angelus på Petersplatsen Angelus på Petersplatsen  

Påvens Angelus ”Guds lag gör dig fri, omfamna den med hjärtat”

På söndagen talade påven om Guds lag och hur viktigt det är att omfamna den i hjärtat, där våra intentioner, beslut, ord och gester har sin kärna.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus utgick från söndagens evangelium ur Matteus femte kapitel, ett stycke hämtat ur "bergspredikan" som handlar om att uppfylla lagen. Hur gör jag för att uppfylla lagen?

Jesus vill hjälpa sina åhörare att ha rätt inställning till de bud som Moses tog emot och han uppmanar till att vara öppna för hur Gud lär oss sann frihet och ansvar genom lagen, sa påven.

Lagen gör oss fria

Påven förklarade att man ska förhålla sig till lagen, leva den, som ett redskap som gör dig fri:

”Vi får inte glömma det här: att leva lagen som ett redskap för frihet. Lagen hjälper mig att bli friare. Den hjälper mig att inte vara slav under passioner och synder. Om vi tänker på krig, t ex, och på dess konsekvenser. Låt oss tänka på den lilla flickan som dog i kylan i Syrien igår. Så många katastrofer är resultatet av passioner. Människor som krigar kan inte kontrollera sina passioner. De misslyckas med att leva lagen. När du faller för frestelser och lustar är du inte herre och huvudperson i ditt liv, då är du oförmögen att leva livet med vilja och ansvar.

”…men jag säger er”

Jesu tal är strukturerat i fyra antiteser, som uttrycks med orden ”Ni har hört att det blev sagt …Men jag säger er”. Dessa antiteser refererar till olika situationer i det dagliga livet: mord, äktenskapsbrott, skilsmässa och att svära ed. Jesus avskaffar inte lagarna vad gäller detta, utan förklarar deras djupare fullständiga innebörd och den anda som behövs för att följa dem. Han uppmuntrar oss all lämna ett formellt sätt att följa lagen, till att omfamna dess väsen i hjärtat, där våra intentioner, beslut, ord och gester har sin kärna. Goda och onda gärningar börjar i hjärtat.

Lustarna måste domineras

Påven Franciskus fortsatte att förtydliga vikten av att ”acceptera Guds lag i ditt hjärta” för att kunna förstå när du inte älskar din nästa,  när du dödar du dig själv och andra till viss del, eftersom hat, rivalitet och splittring dödar den broderskärleken som är grunden för alla relationer. Och detta gäller inte bara de krig jag pratade om, utan även för skvaller och förtal, eftersom även de dödar, sa påven:

”Genom att acceptera Guds lag i ditt hjärta förstår du att lustarna måste styras, eftersom inte du inte kan få allt du vill ha, och att det är inte är bra att ge efter för själviska känslor och habegär. När du accepterar Guds lag i ditt hjärta, förstår du att du måste överge en livsstil byggd på brustna löften, och gå från att inte svära falskt till att bestämma sig för att inte ljuga alls, genom att välja att vara ärliga och uppriktiga med alla.”    

Nåden hjälper oss leva lagen

Påven konstaterade att ”Jesus är medveten om att det inte är lätt att leva budorden på detta djupa och fullkomliga sätt.”

Av denna anledning erbjuder han oss sin kärleksfulla hjälp. Han kom inte bara för att uppfylla lagen, utan också för att ge oss sin nåd, så att vi kan göra Guds vilja, och älska honom och vår nästa. Allt, vi kan göra allt med Guds nåd!

Helighet är att skydda nåden som Gud har gett oss. Det handlar om att lita på Gud och anförtro sig till honom, till hans nåd, som Han har villkorslöst ger oss och välkomna den hand som Han ständigt sträcker mot oss, så att våra ansträngningar och vårt engagemang får hjälp av honom, full av godhet och av nåd.

Påven Franciskus avslutade med att be Jungfru Maria hjälpa oss att följa den väg som hennes Son visar oss, för att nå den sanna glädjen och sprida rättvisa och fred överallt.

17 februari 2020, 16:53