Sök

Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 19 februari 2020 Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 19 februari 2020 

Påven vid den allmänna audiensen: Imitera Kristus ödmjukhet

Vid den allmänna onsdagsaudiensen fortsatte påven Franciskus sin trosundervisning om saligprisningarna och talade om ”Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet” (Matt 5:5).

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus talade vidare om saligprisningarna i sin katekes vid onsdagens audiens och om ödmjukheten: ”Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet” (Matt 5:5) . Han utgick även från psaltarpsalmen 37:3, 8-11 ”Förtrösta på Herren och gör det goda, så får du bo i ditt land och leva trygg.” ”Stilla din harm, låt din vrede slockna, reta inte upp dig, det leder bara till ont. De som gör det onda skall drivas bort, men de som hoppas på Herren får äga landet. En kort tid, och den gudlöse är inte mer, du letar där han fanns, och han är borta. Men de ödmjuka får äga landet och njuta en ostörd fred.”

Påven sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar!
I vår pågående katekes om saligprisningarna talar vi nu om den tredje i raden: ”Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet” (Matt 5:5). I bibeln används ordet ”ödmjuka” då man talar om de fattiga och fördrivna. Att Jesus säger att den ödmjuka kommer att ärva landet kan därför verka motsägelsefullt. Saligprisningen leder oss till det himmelska landet som vi som Guds barn har blivit lovande. För Jesus är de ödmjuka dem som har lärt sig att vaka över området för deras relation med Gud och bevara hans gåvor av fred, barmhärtighet och broderskap. Synden kan förstöra detta arv för att hat och uppdelning, som synder leder till, är destruktiva. Om man i stället bevarar detta arv, ger ödmjukheten oss möjligheten att växa och vinna andras hjärtan genom kärlek, vänlighet och vänskap. Genom att imitera Kristus ödmjukhet kan vi hjälpa till att utvidga Hans rike och få det arv som vi blir lovade i saligprisningen.

“För Jesus är de ödmjuka dem som har lärt sig att vaka över området för deras relation med Gud och bevara hans gåvor av fred, barmhärtighet och broderskap.”

 

19 februari 2020, 11:22