Sök

Påven uttrycker närhet till de som påverkas av coronaviruset

Vid onsdagens allmänna audiens uttryckte påven Franciskus sin närhet till de som drabbats av coronaviruset och de som arbetar för att ta hand om de sjuka och för att förhindra spridningen av viruset.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus uttryckte under audiensen sin närhet till de som är smittade av Covid-19, till läkare, sjuksköterskor, sjukhuspersonal och myndigheter som hanterar krisen.

Påven höll sin audiens på Petersplatsen, och talade efter trosundervisningen om coronaviruset som sprider sig över världen: "Jag vill återigen uttrycka min närhet till de som smittats av coronaviruset och till vårdpersonalen som tar hand om dem”, sa påven.

Han vände också sina tankar till civila myndigheter och till alla som är involverade i att hjälpa patienter och förhindra spridningen av viruset.

De senaste siffrorna visar att Covid-19 sprider sig i Europa, Mellanöstern och andra delar av världen, medan delar av Kina börjar sänka sin beredskapsnivå efter att antalet nya fall fortsätter att sjunka.

Fler dödsfall har rapporterats i Italien, medan Sydkorea på onsdagen rapporterade att en elfte person hade dött av sjukdomen där.

Globalt har minst 80 000 personer diagnostiserats med smittan.

26 februari 2020, 12:13