Sök

Påven tillsammans med den ortodoxa delegationen Påven tillsammans med den ortodoxa delegationen 

Påven till ortodox delegation: Må vi dela den Helige Andens gåvor

Påven Franciskus tog på fredagen emot en grupp unga präster och munkar från de orientaliska ortodoxa kyrkorna under en audiens. ”Må er närvaro bära frukt i en synlig gemenskap, i den fulla enheten som Jesus längtar efter."

Arton unga ortodoxa präster och munkar tillbringar denna vecka i Rom på inbjudan av det Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet. Studiebesöket syftar till att fördjupa förståelse för den katolska kyrkan. Påven Franciskus välkomnade delegationen under en privat audiens på fredagen och tog tillfället i akt att sända en särskild hälsning till de orientaliska ortodoxa kyrkornas ledare.

Utbyta Andens gåvor

”Varje besök är ett tillfälle för ömsesidiga gåvor”, sa påven och påminde om Jungfru marias besök hos sin kusin Elisabet för att dela sin glädje över Guds gåva.

"Liksom Maria och Elisabet", sade han, "bär kyrkorna med sig en mängd olika gåvor från den Helige Ande att dela med sig av för ömsesidig glädje och fördel."

Den ortodoxa delegationens besök i Rom, sa påven, är både en möjlighet för dem att lära sig om den katolska kyrkan och "ett tillfälle för oss katoliker att ta del av den Helige Andens gåvor som ni bär med er.”

Synlig gemenskap

Påven sa att han var tacksam för ”de orientaliska ortodoxa kyrkornas vittnesbörd”, och han uttryckte även sitt hopp om att de unga ortodoxa prästerna och munkarna hade haft en positiv upplevelse av den katolska kyrkan och Rom.

"Må er närvaro," avslutade han, "vara ett litet men fruktbart frö som kan bära frukt i synlig gemenskap, i den fulla enheten som Jesus längtar efter."

Delegationen

Delegationen består av tre medlemmar vardera från den koptiska ortodoxa kyrkan, den armeniska apostoliska kyrkan, den syriska ortodoxa kyrkan av Antiokia, den etiopiska ortodoxa kyrkan och den Malankara ortodoxa syriska kyrka. De kommer från Egypten, Armenien, Libanon, Syrien, Indien och Etiopien.

21 februari 2020, 16:07