Sök

Påven under mötet med rådet för kyrkans lagtexter Påven under mötet med rådet för kyrkans lagtexter  

Påven om kyrkans lagar ”Rättvisa och därför verkligen pastorala”

Påven Franciskus mötte på fredagen det Påvliga rådet för lagtexter, och betonade då den pastorala naturen i den kanoniska rätten.

Påven Franciskus tog emot rådet för lagtexter i samband med deras plenarmöte. I sitt tal till dem noterade han hur rådet hjälper honom i hans lagstiftande funktion och att de hjälper till att tolka den kanoniska rätten. Den kanoniska rätten är ett redskap för själarnas frälsning, sa påven. 

Kyrkolagens verkliga innebörd

Dessutom, sade han, erbjuder rådet sin hjälp till biskopar och biskopskonferenser "för att korrekt tolka och tillämpa lagen - och mer generellt, genom att sprida kunskap om och uppmärksamhet på den”:

”Det är nödvändigt att fördjupa den verkliga meningen med lagen i kyrkan, Kristi mystiska kropp, där Guds ord och sakramenten har första plats, medan de juridiska normerna har en nödvändig men underordnad roll”.

Han betonade vikten av att hjälpa människor att förstå "lagarnas pastorala natur, som redskap för själarnas frälsning, och att de måste lyda rättvisans dygd".

Kanoniska rättens pastorala natur

Påven underströk att den kanoniska rättens pastorala natur inte är ett "hinder" för pastoralvården, "utan snarare en garanti för sökandet efter lösningar som inte är godtyckliga, utan verkligen rättvisa och därför verkligen pastorala".

Han citerade Benedictus XVI och sa att ”ett samhälle utan lagar är ett  samhälle berövat på rättigheter” och tillade att i dag, ”då vi upplever ett upphackat världskrig”, ser vi bristen på lagar ... Diktaturer föds och växer utan lagar.”

Kanoniska straff har medicinsk karaktär

Påven Franciskus konstaterade att till skillnad från civilrätten har kyrkans lag alltid en "pastoral mening", inte bara för den kyrkliga gemenskapen, utan även för "de skyldiga personers bästa".

"Målet är att personen återhämtar sig, och det visar på att det kanoniska straffet inte är ett tvångsredskap utan har en tydlig medicinsk karaktär.”

Påven avslutade sitt tal med uppmuntrande ord till medlemmarna,  och sa att arbetet går i rätt riktning. ”Jag uppmanar er att fortsätta med uthållighet i denna uppgift”, sa påven, innan han välsignade dem och deras arbete.

21 februari 2020, 16:44