Sök

Påven under mötet med kongregationen för katolsk utbildning Påven under mötet med kongregationen för katolsk utbildning  

Påven Franciskus: Främja utbildning för ökad medmänsklighet

Påven Franciskus talade på torsdagen till deltagarna i den Påvliga kongregationen för katolsk utbildning i samband med deras plenarsammanträde, och uppmanade dem till att "förena sina krafter i en bred utbildningsallians för att bilda mogna människor, som kan övervinna splittring och bygga en mer broderlig mänsklighet".

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

 ”Utbildning är en dynamisk verklighet; det är en rörelse som leder människor till ljus.” Det sa påven Franciskus ord till deltagarna i Påvliga kongregationen för katolsk utbildning när han tog emot dem under en audiens på torsdagen.  

Ekologisk rörelse

Påven fortsatte med att beskriva utbildning som "en ekologisk rörelse."

”En utbildning som sätter personens fulla verklighet i centrum, har som syfte att leda honom eller henne till kunskapen om sig själv, om det gemensamma hemmet där han eller hon lever och framför allt att upptäckten av broderskap i relationer gör mänsklighetens mångkulturella sammansättning, till en källa till ömsesidig berikelse…. Med lärare som ”effektivt kan bidra till en tillväxt i solidaritet, ansvar och vård baserad på medkänsla".

Inkluderande rörelse

Påven fortsatte med att beskriva utbildning som en "en inkluderande rörelse." - en inkludering, sade han, med ”utbildningsinsatser till förmån för flyktingar, offer för människohandel, migranter, utan någon åtskillnad mellan kön, religion eller etnicitet."

Inkludering är inte en modern uppfinning, tillade han, "utan en integrerad del av det kristna frälsningsbudskapet."

Påven framhöll att utbildning även "är en fredsskapande rörelse, en bärare av fred". Han noterade också att en annan typisk aspekt av utbildning är att det är "en rörelse i gemenskap". Just denna gemenskap har länge varit i kris av olika skäl, noterade påven.

Global utbildningspakt

Påven påminde i sitt tal om den globala utbildningspakten som kommer att uppmärksammas i Vatikanen den 14 maj, anförtrodd just Kongregationen för katolsk utbildning.

Han beskrev den som ”en vädjan till alla som har politiskt, administrativt och religiöst ansvar att återuppbygga en ”utbildnings by”.

Målet, sade han, är att "återuppliva engagemanget för och med de yngre generationerna, att förnya passionen för en mer öppen och inkluderande utbildning, kapabel att lyssna tålmodigt, föra en konstruktiv dialog och forma en ömsesidig förståelse."

Utbildningspakten underströk han att han måste vara ”revolutionär”.

"Aldrig tidigare har det funnits ett sådant behov att förena sina krafter i en bred utbildningsallians för att forma mogna människor, som kan övervinna splittring och bygga en mer broderlig mänsklighet".

För att uppnå dessa mål krävs mod, betonade påven, "modet att sätta personen i centrum."

20 februari 2020, 17:06