Sök

Peterskyrkan  Peterskyrkan  

Påven Franciskus talar om jubelåret 2025 i sin hälsning till Rom 150 år

När påven Franciskus sände sina hälsningar till staden Rom i samband med firande 150-årsjubileet av Rom som Italiens huvudstad, påminde han om att år 2025 infaller det ordinarie jubelåret.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

”Rom är en stad med en säregen skönhet", skriver påven i sin hälsning som lästes upp av statssekreterare Parolin under firandet som ägde rum på Operan i Rom på måndagen. ”Rom kan och måste förnyas i den dubbla attityden av öppenhet för världen och inkludering av alla. Även jubelåren uppmanar till detta, och jubelåret 2025 är inte långt borta.”

Påven uppmanade Roms befolkning till att göra den eviga staden till en plats för solidaritet och fred. Det senaste jubelåret var det extraordinära jubelåret 2015-2016 ”Gudomliga Barmhärtighetens Jubelår”, då över 22 miljoner pilgrimer vallfärdade till Rom.

Rom blev Italiens huvudstad

Kungariket Italien förklarade Rom som huvudstad den 3 februari 1871, strax efter att staden hade intagits av de italienska styrkorna under ledning av Giuseppe Garibaldi. Detta var slutet på den påvliga kontrollen över Rom och de påvliga staterna.

Påven Franciskus kallade i sin hälsning proklamationen av Rom som Italiens huvudstad för ”en försynens händelse, som ledde till polemik och problem vid den tiden. Men det förändrade Rom, Italien och kyrkan själv, och en ny berättelse började.”

Försynen vägleder historien

I sitt meddelande citerade påven Franciskus påven Paulus VI – som skrev medan han fortfarande var kardinal Montini:

”Det verkade som en katastrof, och för den påvliga dominansen över territoriet var det det [...]. Men Försynen - som vi nu ser - disponerade över sakerna annorlunda, och orkestrerat händelserna närmast dramatiskt.”

Dela glädje och prövningar

Påven fortsatte med att säga att Rom har förändrats och vuxit mycket under ett och ett halvt sekel, och att kyrkan har "delat romarnas glädje och prövningar."

Han nämnde tre historiska händelser som illustrerar hur kyrkan och Rom har påverkat varandra.

Den första var den nio månader långa nazistiska ockupationen av staden 1943 och 1944, under vilken över tusen romerska judar sändes till koncentrationsläger för att dö.

Påven noterade att kyrkan erbjöd många judar tillflykt i faran att falla i nazisternas händer. Detta ledde till att de gamla barriärerna och det smärtsamma avståndet mellan de judisk och katolsk folken i Rom föll:

”Från den svåra tiden lär vi oss framför allt det starka broderskapet mellan den katolska kyrkan och den judiska gemenskapen”, sa påven.

Rom ett hem för alla

Han erinrade också om andra Vatikankonciliet - som hölls mellan 1962 och 1965 - under vilket Rom "lyste som en universell, katolsk och ekumenisk plats" när staden välkomnade hundratals konciliefäder, ekumeniska observatörer och experter.

Den tredje händelsen som påven Franciskus nämnde var en konferens som hölls i februari 1974 för att urskilja ”ondskan som drabbade Rom”. Deltagarna i det mötet försökte hjälpa kyrkan att lyssna på de fattiga och periferierna. ”Lektionen var då”, sa påven Franciskus, ”att staden måste vara ett hem för alla."

Fred genom broderskap

Påven uppmuntrade Romas befolkning och politiker att se sin stad genom ögonen på dem som anländer för att söka ett bättre liv. ”Rom är en stor resurs för mänskligheten. Rom är en stad med en unik skönhet. Och staden, måste förnyas både i öppenhet för världen och i att inkluderande av alla.”

Slutligen sa påven Franciskus att den eviga staden "kommer att främja enhet och fred i världen, i det mått hon kan vara en broderlig stad."

07 februari 2020, 06:55