Sök

Påven Franciskus med världens finansledare Påven Franciskus med världens finansledare 

Påven ber världens finansledare att minska ekonomisk ojämlikhet

Påven Franciskus uppmanade bankmän, ekonomer och finansministrar att ta fram inkluderande och solidariska ekonomiska modeller. Påvliga vetenskapsakademien organiserade en workshop i Vatikanen 5 februari för världens finansledare med temat Nya former av solidariskt, inkluderande, integrerande och innovativt broderskap som stödjer utvecklingen i fattiga länder.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Finansministrarna från Frankrike, Argentina, Mexiko, Paraguay och El Salvador, en nobelpristagare i ekonomi och verkställande direktör för Internationella valutafonden deltog tillsammans med andra världsledare i en workshop i Vatikanen på onsdagen 5 februari.

“Vi firar möjligheten att kunna delta i Herrens verk, som kan ändra historiens väg och se till varje persons värdighet”

Workshopen hölls i Påvliga vetenskapsakademien och temat för dagen var “New Forms of Solidarity”, nya former av solidaritet, med målet att värna om en broderlig inkludering, integration och innovation.

Påven Franciskus varnade i sitt tal till konferensdeltagarna för de många faror som lurar bakom olika ekonomiska modeller eller då man bygger murar mellan rika och fattiga.

Ökande ojämlikhet

Världen är rik, men trots detta ökar antalet fattiga, sa påven och påminde om att hundratals miljoner personer i världen lever i fattigdom, utan, mat, bostad, hälso- och sjukvård, skola, elektricitet, rent vatten och nödvändiga sanitära förhållanden. Omkring 5 miljoner barn kommer att dö i år på grund av fattigdom, betonade påven.

Men påven sa vidare att vi inte är fördömda utan att dessa problem kan lösas om det ekonomiska systemet inkluderar, föder, vårdar och klär dem som kommer efter i samhället. Vi måste välja vad och vem vi ska prioritera. Vårt val leder antingen till ökad social orättvisa och våld eller till att humanisera socioekonomiska system, betonade han.

Se till varje persons värdighet

Han talade om orättvisor som oerhört stora ekonomiska skillnader och skatteflykt men även skattelättnader som kallade ”syndastrukturer”.

Påven Franciskus återgick till problemlösningar och bad finansledarna att ta ett medansvar i strävan efter broderskap och tillit. Bank- och finansinstitut, sa han, bör hjälpa missgynnade personer och utvecklingsländer att uppnå en viss utvecklingsstandard - socialt skydd, grundinkomst, vård för alla och utbildning är ekonomiska rättigheter som skapar grunden för mänsklig solidaritet.

Avslutningsvis bjöd påven in workshopens deltagare att använda sina höga positioner för att främja utvecklingen för de missgynnade, ge skuldlättnader för nationer i svårighet och anstränga sig för att minska klimatförändringarna. ”Vi firar möjligheten att kunna delta i Herrens verk, som kan ändra historiens väg och se till varje persons värdighet.


 

07 februari 2020, 08:31