Sök

Påven mötte ordenssystrar under en allmänn audiens 2017 Påven mötte ordenssystrar under en allmänn audiens 2017  

Påven ber för livet och de gudsvigda

Efter Angelus på söndagen påminde påven om att kyrkan firar det gudsvida livet den 2 februari, på Kyndelsmässodagen. Påven bad för de gudsvigda, kyrkans ordensfolk, tillsammans med de troende på Petersplatsen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På söndagen inföll den 24:e Världsdagen för det Gudsvigda Livet. Det var påven Johannes Paulus II som valde att placera fokus på det gudsvigda livet på dagen då kyrkan firar Kyndelsmässodagen, Jesu Frambärande i Templet, den 2 februari.

”I dag, på det Gudsvigda Livets Dag, skulle jag vilja att vi alla på Petersplatsen, ska be för de gudsvigda männen och kvinnorna, som arbetar hårt ofta i det dolda. Låt oss be tillsammans”, sa påven Franciskus och de samlade bad en Ave Maria med påven.

Livets söndag

I Italien inföll även Livets söndag som i år hade temat "Öppna dörrarna för livet". Påven sa att han förenar sig med de italienska biskoparna i deras budskap, i hoppet om att ”denna dag ska vara en möjlighet till förnyat åtagande att försvara och skydda människolivet från början till dess naturliga slut. Det är även nödvändigt att bekämpa varje form av kränkning av värdigheten, även när teknik eller ekonomi står på spel, och öppna dörrarna för nya former av solidaritet.”

03 februari 2020, 10:08