Sök

Påven möter en gammal kvinna Påven möter en gammal kvinna  

Påven: Även åldringar är del av kyrkans nu och framtid

Påven Franciskus tog emot deltagarna vid 1:a internationella kongressen om Pastoralvård för äldre på audiens. Kongressen har organiserats av Påvliga avdelningen för lekmän, familjen och livet för att bemöta människans höjda medellivslängd.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

”Årens rikedom” var temat på den 1:a internationella kongressen om Pastoralvård för äldre som har organiserats av Påvliga avdelningen för lekmän, familjen och livet. Deltagarna fick audiens hos påven Franciskus och i sitt tal till dem betonade han vikten av att bemöta nyheten att de äldre utgör en mycket stor del av världens befolkning.

Pastoral uppmärksamhet

Han talade om hur den demografiska kartan under några få decennier har förändrats och att fler är äldre. Detta ändrar på varje social och geografisk miljö i världen betonade påven och att detta även kräver sitt bidrag från kyrkans håll. Vilken plats ska äldre personer ha i samhället, i vår värld som inte längre värdesätter de äldres bidrag med livserfarenhet och kunskap, är frågor som vi nu måste bemöta. Påven uppskattade därför denna konferens som fokuserade på pastoral uppmärksamhet på de äldre och effekterna av de äldres närvaro i familjer och församlingar.

“de äldre som Abraham eller Elisabet och Sakarias, även om de var svaga, bidrog till frälsningshistorien”

Påven talade om hur ett långt liv ses som en välsignelse i bibeln och att de äldre som Abraham eller Elisabet och Sakarias, även om de var svaga, bidrog till frälsningshistorien. Han betonade att de äldre är både kyrkans samtid och morgondag men att de även är dess framtid då de överför Guds budskap till de unga.

”De äldres profetia förverkligas då evangeliets ljus helt och hållet går in i deras liv. När de som Symeon och Hanna tar Jesusbarnet i famnen och förkunna ’ömhetsrevolutionen’ och den goda nyheten om Honom som kom till världen för att bära fram Faderns ljus.” Påven sa vidare att herdarna måste gå ut ur sina församlingshem och leta upp de äldre som lever ensamma. ”Ålderdomen är inte en sjukdom, den är ett privilegium” sa påven.

Äldre: privilegierade vittnen om Guds trogna kärlek

Påven underströk att de äldre är oumbärliga för barnens och ungdomarnas uppfostran och att de inom kyrkan kan bidra med mycket. ”De är inte bara personer som vi är kallade att hjälpa och skydda i deras liv utan de kan även vara aktörer i en evangeliserande pastoral tjänst och privilegierade vittnen om Guds trogna kärlek”.

Påven uppmanade därför sina lyssnare att orädda hjälpa sina biskopar och stift att främja pastoraltjänsten för och med de äldre. Han lovade avslutningsvis att Påvliga avdelningen för lekmän, familjen och livet kommer att fortsätta att stå vid deras sida i denna kallelse.


 

01 februari 2020, 07:55