Sök

Påven Franciskus med biskopssynodens generalsekreterare kardinal Baldisseri Påven Franciskus med biskopssynodens generalsekreterare kardinal Baldisseri 

Nästa biskopssynod 2022. Påven granskar förslag på teman.

Påven Franciskus beslutade vid möte med synodens sekretariat att biskopssynodens sextonde ordinarie generalförsamling kommer att hållas hösten 2022. Vid mötet presenterades tre förslag på möjliga teman.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Nästa biskopssynod kommer att hållas hösten 2022 - detta beslutade påven Franciskus vid biskopssynodens generalsekretariats femtonde ordinarie råd 6 februari. Man vill säkerställa ett större engagemang från hela kyrkan i förberedelserna inför synoden och dess firande.

Förslag på möjliga teman

Rådet som fortsatte sitt möte 7 februari tog fram förslag på möjliga teman för synoden och talade om framsteg man har uppnått sedan Ungdomssynoden 2018 samt hur den postsynodala apostoliska uppmaningen Christus vivit har mottagits.

Man presenterade tre förslag på möjliga teman för påven. Man talade om ett brådskande behov av att uttrycka solidaritet med de bröder och systrar som är inblandade i den påtvingade migrationen.

Kardinal Lorenzo Baldisseri berättade vid mötet att till följd av att kardinal Luis Antonio Tagle har utsetts till prefekt för Kongregationen för folkens evangelisering tillträder kardinal Joseph Coutts, ärkebiskop av Karachi, Pakistan som medlem av det ordinarie rådet.

Kardinal Baldisseri presenterade resultaten av samråden vad gäller temana för nästa församling och där biskopskonferenserna, de katolska östkyrkornas synoder, kurians avdelningar och Internationella föreningen för ledarna för katolska ordnar UISG har gett sina bidrag.

Kardinal Kevin Joseph Farrell, prefekt för Avdelningen för lekmän, familj och livet berättade om hur dess underavdelning för unga verkar för postsynodala aktiviteter enligt den apostoliska uppmaningen Christus vivit.
 

20 februari 2020, 11:07