Sök

Påven Franciskus undervisar vid den allmänna audiensen 5 februari 2020 Påven Franciskus undervisar vid den allmänna audiensen 5 februari 2020 

Audiensen. Påven: Vara fattig i anden är sann frihet

Påven Franciskus fortsatte sin nya serie katekeser om saligprisningarna vid onsdagens audiens och fördjupade sig i den första av de åtta förkunnelserna: ”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket” (Matt 5:3).

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vid den allmänna onsdagsaudiensen talade påven Franciskus i sin trosundervisning vidare om saligprisningarna och sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar!
I vår pågående katekes om saligprisningarna i Matteusevangeliet, reflekterar vi över den första av de åtta förkunnelserna: ”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket” (Matt 5:3). Matteus berättelse talar, till skillnad från Lukas, om dem som är "fattiga i anden". Anden gäller här livets andning som Gud blåste in i Adam och handlar om vårt livs allra innersta. Den som är fattig i anden känner djupt till sin fattigdom och sitt beroende av Gud, medan den med stolt hjärta betraktar sig som självtillräcklig och hatar allt som påminner om det mänskliga tillståndets bräcklighet. Att vara fattig i anden är att vara medveten om vår ömtålighet, för att acceptera våra misstag och kunna be om förlåtelse. Detta blir till en nåd som leder oss till Guds rike. I kontrast till världslig makt ses Guds styrka i kärleksfull barmhärtighet. Kristus själv visar detta genom att föredra andras bästa så till den grad att han utgjuter sitt blod för oss. Vi blir lycksaliga om vi både accepterar fattigdomen i våra liv och stävar efter att imitera Jesus fattigdom i kärleksfull tjänst för vår nästa.
 

05 februari 2020, 10:36