Sök

Påven på Petersplatsen efter vespern Påven på Petersplatsen efter vespern  

Påvens Te Deum: Gud kommer till världen i det minsta bland oss

Påven Franciskus avslutade år 2019 med en högtidlig vesper med Te Deum i Peterskyrkan. Han uppmanar oss att begrunda Guds närvaro i de som ropar på vår hjälp.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I slutet av kalenderåret bad påven Franciskus Vespers med hymnen Te Deum i Peterskyrkan i tacksägelse till Gud för välsignelserna under 2019.

I sin predikan reflekterade påven över hur Gud väljer samhällets utkanter, de minsta städerna, för att komma in i vår värld.

"Guds beslut är tydligt", sade han, "för att avslöja sin kärlek, väljer han en liten stad, en föraktad stad, och när han når Jerusalem ansluter han sig till syndare och marginaliserade."

Avslöja Guds närvaro

Påven sade att Jesu födelse och dolda tidiga liv är en inbjudan att "avslöja" hans närvaro i våra städer, eftersom han aldrig har lämnat dem.

"Det är vi som måste be Gud om nådens nya ögon, som har en kontemplativ blick, trons seende som ser Gud bo i städernas hem, på deras gator och torg. "

Gud, sade påven Franciskus, bor mitt bland oss och vandrar ständigt med oss. "Hans trofasthet är konkret."

Frälsningen börjar i en fattig kvinnas livmoder

Påven tillade att Gud valde att påbörja frälsningsverket ”i en liten, fattig kvinnas livmoder” och inte i templets storhet.

”Detta Guds val är extraordinärt!”, sade han, ”Gud förändrar inte historien genom mäktiga män i civila och religiösa institutioner, utan utgick från kvinnorna i rikets utkant, som Maria”.

Vårt svar, sade påven, borde vara att arbeta för fred och att hjälpa dem i nöd.

"Herren gläder sig över att se hur mycket gott som görs varje dag, hur mycket energi och hur mycket engagemang det finns för att främja broderskap och solidaritet."

Rom en komplex stad

Påven Franciskus sade att Rom är både en komplex stad - med dess "problem, ojämlikheter, korruption och sociala spänningar" - och en plats dit "Gud sänder sitt ord" för att leda oss till tro, hopp och kärlek, medan vi "kämpar för det gemensamma bästa”.

Han reflekterade över de många människor som han möter som representerar Romas bultande hjärta och kallar dem "den Helige Andens vatten".

”Sannerligen,” sade han, ”Gud har aldrig upphört att förändra vår stads historia och ansikte genom de minsta och de fattiga som bor här: Han väljer dem, inspirerar dem, motiverar dem till handling, gör dem enade , driver dem att skapa nätverk, skapa förbindelser - att bygga broar och inte väggar.”

Se Gud i ropet på hjälp

Avslutningsvis sade påven Franciskus att Gud kallar kyrkan i Rom att "bemöta andra och lyssna på dem och höra deras rop om hjälp."

Att älska andra genom att lyssna, sade han, är ett sätt vi kan känna igen Guds verk och närvaro i de omkring oss.

Photogallery

Påvens vesper med Te Deum
01 januari 2020, 10:56