Sök

Nyår i Kina Nyår i Kina 

Påvens lyckönskningar inför det kinesiska nyåret

Fred, dialog och solidaritet, med dessa böner lyckönskar påven Franciskus de som firar det kinesiska nyåret den 25 januari.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

En hälsning, en önskan och en inbjudan att be för fredens, dialogens och solidaritetens gåvor. Med denna hälsning i slutet av onsdagens allmänna audiens önskade påven Franciskus de "många miljoner män och kvinnor" som kommer att fira det kinesiska nyåret den 25 januari i Fjärran Östern:  I hans hjärta är familjer platser för respekt, utbildning och harmoni med skapelsen.

”Jag skickar er min hjärtliga hälsning, i synnerhet önskar jag att familjer ska vara platser för fostran i dygder som gästfrihet, visdom, respekt för varje person och harmoni med skapelsen. Jag inbjuder även alla att be för fred, för dialog och för solidaritet mellan nationerna: gåvor som är mer än någonsin nödvändiga i dagens värld.”

24 januari 2020, 15:27