Sök

Påvens audiens ”Gästfrihet är en viktig ekumenisk dygd”

Eftersom vi befinner oss i böneveckan för Kristen enhet valde påven att tala om detta under sin allmänna audiens på onsdagen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Temat för årets Bönevecka för Kristen Enhet är gästfrihet, och det är taget ur Apostlagärningarnas 28:e kapitel, som berättar om aposteln Paulus dramatiska skeppsbrott utanför Maltas kust, och om det varma välkomnande han och hans kamrater fick på Malta. ”I motsats till havets våld möttes de överlevande av ”ytters vänlighet” (Apg 28,2), som återspeglade Guds kärlek till dem”, sa påven under sin audiens.

”Denna gästfrihet gengäldades sedan när Paulus botade många sjuka på ön och så vittnade om Guds barmhärtiga kärlek. Gästfrihet är en viktig ekumenisk dygd, då man är lyhörd och öppen för att lyssna på den upplevelse som andra kristna har av Gud”, sa påven: 

”När vi välkomnar kristna som tillhör en annan tradition avslöjar vi Guds kärlek till dem, och tar emot de gåvor som den Helige Ande har sådd i dem. På detta sätt utmanas vi kristna att övervinna våra splittringar och att tydligare visa Kristi kärlek till andra, särskilt de många invandrare som, som liksom Paulus, möter fara till sjöss när de flyr från svårigheter. Att arbeta tillsammans gör oss båda till bättre Herrens lärjungar, och mer förenade som Guds folk.”

23 januari 2020, 12:51