Sök

1579970247275.JPG

Påven vid ekumenisk vesper på festdagen för Paulus omvändelse

Vid firandet av aposteln Paulus omvändelse och som avslutning på den 53:e Böneveckan för kristen enhet ledde påven Franciskus 25 januari 2020 vespern i Pauluskyrkan utanför murarna i Rom. I sin predikan utgick han från budskapet om hopp som Paulus fick på sin farliga resa över Medelhavet (Apg 27:24).

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus avslutar Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari med vesper i Sankt Paulus utanför murarna och talade i sin predikan utifrån veckans tema ”De visade oss särskild omsorg” (Apg 28:2) och om budskapet om hopp som Paulus fick då han led skeppsbrott på Medelhavet och hur han och hans medresenärer, bland andra fångar, togs väl emot i Malta.

“”Var inte rädd Paulus” (Apg 27:24)”

Guds ängel kom till honom och sa: ”Var inte rädd Paulus” (Apg 27:24) och hade tillit och alla hans medresenärer räddades och de togs väl emot i Malta.

Ekumenisk resa mot enhet

Påven sa att detta också talar till oss på vår ekumeniska resa mot den enhet som Gud så innerligt önskar. Först och främst, sa påven, säger det oss att dem som är svaga och sårbara och dem som har lite att ge rent ekonomiskt, men i stället finner sin rikedom i Gud, kan ge värdefulla bidrag för allas bästa. Påven tänkte på hur även de minsta av kristna gemenskaper, som marginaliserade och förföljda kristna, om de upplever Heliga Anden och vittnar om kärlek till Gud eller nästan, kan erbjuda ett budskap till hela den kristna familjen. Detta behagar Gud, sa påven och förklarade att vi räddas "genom korsets svaghet och inte med världens makt” (jfr 1 Kor 1:20-25). ”Som Jesu lärjungar måste vi vara försiktiga så att vi inte attraheras av den världsliga logiken, utan snarare lyssnar till de små och svaga. För att Gud älskar att sända sitt budskap genom dem som mest liknar Hans Son, som blev människa.”

“Gud älskar att sända sitt budskap genom dem som mest liknar Hans Son”

Påven sa att vi i apostlagärningarna även påminns om att Guds prioritet är allas frälsning, precis som ängeln sa till Paulus: ”alla som är med dig ombord”. Paulus insisterar också i 1 Tim 2:4 på Guds vilja ”att alla människor skall räddas”. Detta ber oss, sa påven, att inte bara se till våra egna gemenskaper utan att öppna oss för allas bästa och Guds universella blick - ”Gud som blev människa för att omfamna hela mänskligheten och som dog och uppstod för allas frälsning”.

Dela gåvorna

”Vid Paulus skeppsbrott bidrog varje person till allas räddning: officeren tog ett viktigt beslut, sjömännen tog till sin kunskap och förmågor och aposteln uppmuntrade dem som saknade hopp. Även bland kristna har varje gemenskap gåvor att erbjuda de andra” sa påven och underströk att ju mer vi ser bortom egenintressen och historiska arv, desto mer kan vi erkänna, välkomna och dela med oss av dessa gåvor.

Återuppliva den kristna gästfriheten

Påven kom så till en tredje aspekt som har varit fokus för våra böner denna vecka, nämligen gästfrihet. Paulus och hans medresenärer blev varmt välkomnade i Malta och när de sedan reste vidare gav folket dem proviant. Påven sa att vi av denna bönevecka kan lära oss att bli mer gästvänliga, först och främst oss kristna emellan, men även med våra bröder och systrar av annan tro. Han påminde om att ”gästfrihet hör till de kristna gemenskapernas och familjernas tradition” och bad slutligen alla kristna att ”inte mista, utan snarare återuppliva, dessa vanor som har en evangelisk doft!”
 

25 januari 2020, 18:41