Sök

Påvens allmänna audiens 8 januari 2020 Påvens allmänna audiens 8 januari 2020 

Påven vid audiensen: Ta emot de skeppsbrutna

Vid onsdagens allmänna audiens 8 januari utgick påven Franciskus från Apo 27:15, 21-24 och fortsatte så sin trosundervisning på apostlagärningarna. ”Fartyget fångades av den och kunde inte hålla upp mot vinden, utan vi föll av och länsade undan för den”. ”Ingen hade nu på länge fått någon mat. Paulus steg då fram bland dem och sade: ”Ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta, så hade ni besparat er dessa strapatser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv skall gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar, och han sade: ’Var inte rädd, Paulus. Du skall stå inför kejsaren, och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig!’”

Påven Franciskus fortsatte sin katekes om apostlagärningarna under onsdagens allmänna audiens som idag hölls inomhus i Paulus VI:s audienshall. Han sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar!

Under vår pågående katekes om apostlagärningarna ser vi hur evangeliet även predikas till havs, då Paulus, som nu är fånge, har satts på ett skepp till Rom. På väg från Kreta varnar Paulus besättningen för risk med att resa vidare, men ändå fortsätter de in i en storm och var nära att sluta illa. Paulus uppmuntrar alla ombord att inte vara rädda och berättar om hur ängeln hade sagt att de skulle komma fram till Rom. På detta sätt skulle Jesu löfte om att hans apostel skulle bära Hans vittnesbörd “ända till jordens yttersta gräns” (Apg 1:8) uppfyllas. Då de gick i land på Malta upplevde de resanden en ovanlig vänlighet från öbornas sida men riskerade allt då Paulus blev ormbiten. Han själv blev oskadd och under sin tid på ön helade han många sjuka. Paulus sjöresa, som var så full av faror och räddning, kan vara en symbol för Guds försyns omsorg för oss på vår väg från död till liv i dopet. Må Herren stödja oss i våra prövningar och öppna våra hjärtan för dem som idag är med om skeppsbrott och går i land på våra kuster. Må dem finna den broderliga kärlek som föds i vårt frälsande möte med Jesus Kristus.


 

08 januari 2020, 13:12