Sök

Påven Franciskus och presidenten för Demokratiska republiken Kongo Kongo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Påven Franciskus och presidenten för Demokratiska republiken Kongo Kongo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi  

Påven tog emot Demokratiska republiken Kongos president

Påven Franciskus tog emot presidenten för Demokratiska republiken Kongo och uppskattade ratificeringen av ramavtalet mellan de två staterna.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus tog på fredagen emot presidenten för Demokratiska republiken Kongo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi på audiens. Enligt ett uttalande från Heliga Stolens pressrum uttryckte de båda ledarna tillfredsställelse för de goda bilaterala förbindelserna mellan Demokratiska republiken Kongo och Vatikanen och för den senaste ratificeringen av ramavtalet mellan de två nationerna.

Katolska kyrkans bidrag till landets demokratiska process

Frågor av ömsesidigt intresse diskuterades och även den katolska kyrkans bidrag till den demokratiska processen i det afrikanska landet och främjandet av nationens gemensamma bästa och integrerade utveckling, särskilt inom områdena utbildning och sjukvård.

Konflikt och ebolavirus

Påven och presidenten fokuserade också på situationen i de östra provinserna i Demokratiska republiken Kongo där befolkningen lider på grund av en fortsatt väpnad konflikt och spridningen av ebolaviruset.

De talade även om det brådskande behovet av samarbete på nationell och internationell nivå för att skydda mänsklig värdighet och främja civil samlevnad och först och främst hjälpa de tiotusentals flyktingar och fördrivna personer som står inför en allvarlig humanitär kris.

Ramavtal mellan Heliga Stolen och Demokratiska republiken Kongo

Efter sitt möte med påven träffade president Tshisekedi Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin och sekreteraren för Heliga Stolens statsrelationer msgr Paul Gallagher. De diskuterade ratificeringen av ramavtalet mellan de två staterna, som undertecknades i Vatikanen den 20 maj 2016.

Detta dokument anger den rättsliga ramen för de ömsesidiga relationerna. I synnerhet tillåter det kyrkans frihet i apostolisk verksamhet och i frågor som rör dess specifika kompetens. Det reglerar också olika områden som katolska utbildningsinstitutioner, religionsundervisning i skolor, kyrkans välgörenhetsverksamhet, pastoralvård i de väpnade styrkorna och i fängelser och sjukhus, kyrkans äktenskapliga och skattemässiga ordning och regler vad gäller inresevisum samt uppehållstillstånd för religiös personal. Slutligen föreskriver avtalet också tillämpningsavtal mellan biskopskonferensen och staten i vissa frågor av gemensamt intresse.

 

18 januari 2020, 14:03