Sök

Påven Franciskus med den ekumeniska finska delegationen Påven Franciskus med den ekumeniska finska delegationen 

Påven till finska ekumeniska delegationen ”Vandra tillsammans i de döptas gemenskap”

På fredagen tog påven Franciskus emot den finska ekumeniska delegationen under deras traditionella pilgrimsfärd till Rom i samband med den helige Henriks festdag, den 18 januari, som infaller varje år i anknytning till Böneveckan för Kristen Enhet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Mötet ägde rum i det apostoliska palatset och påven Franciskus välkomnade den med aposteln Paulus ord i Romarbrevet: ”Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.” (Rom 1,7).

Innan påven höll sitt tal, som främst fokuserade på dopet, hade delegationens ledare som i år är den lutherske biskopen av Helsingfors, Teemu Laajasalo, som hade understrukit vikten av ömsesidig förståelse mitt i dagens många missförstånd.

”Er ekumeniska pilgrimsfärd med anledning av Sankt Henriks festdag har lett er till Rom även i år”, sa påven Franciskus. ”Tillsammans är ni - och vi alla - på en gemensam trosvandring, för att uppmuntra och stärka varandra i Kristi efterföljd.”

Ett dop till syndernas förlåtelse

Påven noterade att den kristna tacksamheten till dopet, förenar oss: ”Ett dop till syndernas förlåtelse, som vi bekänner i den nicensk konstantinopolitanska trosbekännelsen, är också en tydlig vädjan till helighet.”

Påven citerade dokumentet som den katolsk-lutherska dialoggruppen i Sverige och Finland skrev, Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: "Det är i kyrkan, Kristi kropp, som de döpta kristna tillsammans med sina bröder och systrar kan utveckla sina möjligheter till helighet, vilka kommer av deras gemensamma rättfärdiggörelse i Kristus. Som delar av samma mystika Kristuskropp är de kristna förbundna med varandra och måste bära varandras bördor. Eftersom Kristus kom för att återlösa hela världen är det dessutom en uppgift för kyrkan och de enskilda kristna människorna, både lekmännen och de ordinerade, att vittna om det glada budskapet mitt i sin vardagliga omgivning.” (nr 203).

Gästfrihet vittnar om tron

Påven konstaterade att ”även gästfrihet är en del av det gemensamma vittnesbördet om tron i vardagen”, och påminde om att årets tema för Bönveckan för Kristen Enhet, som börjar på lördagen, uppmanar till denna dygd: "De infödda var ytterst vänliga mot oss” (Apg 28.2).

”Apostlagärningarna hänvisar till invånarna på ön Malta, som välkomnade aposteln Paulus på ett gästvänligt sätt tillsammans med hundratals människor som lidit skeppsbrott.”

Jesus vill möta oss i människor som har förlist

”Som döpta kristna tror vi att Kristus vill möta oss i de människor som har förlist i livet, både bokstavligen och bildligt, sa påven vidare. ”De som erbjuder gästfrihet blir inte fattigare, utan rikare. Den som ger, får i sin tur. När vi visar andra medmänsklighet blir vi på ett mystiskt sätt delaktiga i Gud godhet att bli människa.”

En kristen tackar för sitt dop

Påven Franciskus påpekade att ”som budbärare av medmänsklighet, som mottagare av den inkarnerade Guds godhet, är vi på vandring tillsammans, i de döptas gemenskap”.

”En kristen tackar för sitt dop”, sa påven. ”Denna tacksamhet vidgar våra hjärtan, och öppnar dem för vår nästa, som inte är en motståndare utan vår älskade bror, vår älskade syster.

Döpta vill vara tillsammans

Påven konstaterade avslutningsvis att "de döptas gemenskap är inte bara att vara sida vid sida, och verkligen inte ett vara mot varandra, utan de döptas gemenskap är ett ständigt djupare vara tillsammans."

"Må den andliga ekumeniken och den ekumeniska dialogen tjäna till att fördjupa detta tillsammans, så att "vara tillsammans" fortsätter att växa, utvecklas och bära frukt i Finland. För att detta ska ske ber jag till Gud att han ska ge er sin nåd och välsignelse i överflöd. Snälla be även för mig", avslutade påven Franciskus.

17 januari 2020, 14:55