Sök

Påven under en allmän audiens på Petersplatsen Påven under en allmän audiens på Petersplatsen  

Påven till Davos ”Tänk på kommande generationer”

Påven Franciskus budskap till den 50:e upplagan av World Economic Forum i Davos i Schweiz: vi måste övervinna individualismen. Vi har en moralisk skyldighet att ta hand om varandra.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Vi är alla medlemmar i den enda mänskliga familjen" – därav "den moraliska skyldigheten att ta hand om varandra" liksom principen att sätta den mänskliga personen i centrum för den offentliga politiken, och inte "endast sökandet efter makt eller av vinst". Det var kärnan i budskapet som påven Franciskus sände till professor Klaus Schwab, verkställande direktör för World Economic Forum i Davos, som hålls i Schweiz fram till 24 januari.

Lösningens etiska dimension

I texten, som kardinal Peter Turkson, prefekten för den romeska kurians avdelning för integrerad mänsklig utveckling och den Heliga Stolens representant på forumet, överlämnade, vill påven påminna om behovet att "se bortom kortsiktiga tekniska eller ekonomiska strategier och ta fullt hänsyn till den etiska dimensionen när man söker lösningar på aktuella problem eller föreslår initiativ för framtiden".

Bortom individualism och isolering

Franciskus konstaterar i sitt budskap till Davos Forum, som nått sin femtionde upplaga, att man där genom åren har "utforskat innovativa och effektiva sätt att bygga en bättre värld". Varje år samlas framstående personligheter från den ekonomiska och politika världen för att diskutera lösningar för en sammanhållen och hållbar värld. En arena där politisk vilja och ömsesidigt samarbete kan styras och stärkas för att övervinna isolering, individualism och ideologisk kolonisering, "som tyvärr kännetecknar den samtida debatten alltför mycket".

Integrerad mänsklig utveckling

Under de senaste femtio åren har det skett många geopolitiska omvandlingar och betydande förändringar inom ekonomin, på arbetsmarknaden, inom den digitala tekniken och i miljön. "Många av dessa utvecklingar har gynnat mänskligheten, medan andra har haft negativa effekter," skriver påven. Visionerna är ofta utilitaristiska, ibland dolda och ibland lovordade, där man "ser andra som medel för att uppnå ett mål" med "en brist på solidaritet och välgörenhet" vilket leder till en "sann orättvisa". En verkligt integrerad mänsklig utveckling kan "bara frodas när alla medlemmar i den mänskliga familjen ingår i strävan efter det allmänna bästa, och bidrar till den".

Tänk på kommande generationer

Liksom i encykliska Laudato Si´skriver påven att målet är att uppnå en integrerad ekologi som tar fullt hänsyn till "komplexiteten och sambanden i vårt gemensamma hem". Påvens önskan är därför att deltagarna i forumet ska "ha i åtanke det höga moraliska ansvaret som var och en av oss har för att söka allas integrerade utveckling, inklusive de kommande generationerna, och att besluten kan leda till "tillväxt i solidaritet, särskilt med de mest behövande, som upplever den sociala och ekonomiska orättvisan och vars existens till och med hotas".

21 januari 2020, 22:49