Sök

Påven under mässan på årets första dag Påven under mässan på årets första dag  

Påven på årets första dag ”Guds Moder, bevara detta år i ditt hjärta”

Påven Franciskus firade Julens oktav den första januari, då högtiden för Maria Guds Moder infaller, med en mässa i Peterskyrkan. I sin predikan fokuserade påven på Jungfru Marias roll som Frälsarens Moder.

Hela påven Franciskus predikan på nyårsdagen: 

"När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna" (Gal 4,4). Född av kvinna: det var så Jesus kom. Han dök inte upp i vuxenvärlden, utan som evangeliet berättade blev hans mor ”havande" (Luk 2:21): där gjorde han vår mänsklighet till sin egen, dag efter dag, månad efter månad. I en kvinnas livmoder har Gud och mänskligheten förenats för att aldrig lämna varandra igen: Även nu, i himlen, lever Jesus i köttet som han tog i sin moders sköte. I Gud finns vårt mänskliga kött!

Maria, kvinna och moder

På årets första dag firar vi denna vigsel mellan Gud och människan, vigda i en kvinnas livmoder. Vår mänsklighet kommer alltid att vara i Gud och Maria kommer alltid att vara Guds Moder. Hon är kvinna och moder, detta är det väsentliga. Från henne, en kvinna, kom frälsningen och därför finns det ingen frälsning utan kvinnan. Där förenade sig Gud med oss ​​och om vi vill förena oss med honom går vi samma väg: genom Maria, kvinna och moder. Så låt oss börja året med Vår Fru, en kvinna som har vävt Guds mänsklighet. Om vi ​​vill väva våra dagar mänskliga, måste vi börja från kvinnan.

Kvinnor missbrukas och utnyttjas

Född av kvinna. Människans återfödelse börjar från kvinnor. Kvinnor är livskällor. Ändå blir de ständigt förolämpade, misshandlade, våldtagna, uppmanade att prostituera sig  och att göra sig av med livet de bär i sin livmoder. Allt våld mot kvinnor är ett vanhelgande av Gud, född av en kvinna. Mänsklighetens frälsning kom från en kvinnas kropp: genom att se på hur vi behandlar kvinnans kropp förstår vi vår nivå av mänsklighet. Hur många gånger offras kvinnornas kroppar inte på reklamens, på vinstens och pornografins profana altare, där de utnyttjas som ett objekt att missbruka.

Moderskapet förnedras

Kvinnorna måste befrias från konsumentism, de måste respekteras och hedras; de är de ädlaste i världen, en kvinnas kropp blev gravid och födde Kärleken som räddade oss! I dag förnedras även moderskapet, eftersom den enda tillväxten som intresserar oss är ekonomisk tillväxt. Det finns mödrar som riskerar omöjliga resor i ett desperat försök att ge livet i livmodern en bättre framtid, och döms som överflödiga av människor som har en mage full med mat, men ett hjärta tomt på kärlek.

Marias begrundar allt

Född av kvinna. Enligt Bibelns berättelse skapas kvinnan när skapelsen når sin kulmen, som en sammanfattning av hela skapelsen. I själva verket förkroppsligar hon själva skapelsen: skapandet och vårdnaden av livet, gemenskapen med allt, omsorgen om allt. Det är vad Vår Fru gör i evangeliet idag. "Maria - säger texten - tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det." (Luk 2,19). Hon begrundade allt: glädjen över Jesu födelse och sorgen över gästfrihet som förnekades dem i Betlehem; Josefs kärlek och herdarnas förvåning; löften och osäkerheter inför framtiden. Allt tog hon sitt hjärta och i hennes hjärta fick allt en mening, även motgångar. För hennes hjärta gav allt en kärleksfull ordning, och hon anförde det till Gud.

Kvinnor ser med hjärtat

I evangeliet återkommer detta Marias sätt att handla på en andra gång: i slutet av Jesu dolda liv sägs det att Maria "bevarade allt detta i sitt hjärta." (v. 51). Denna upprepning får oss att förstå att detta att bevara allt i hjärtat inte var en trevlig gest som Vår Fru gjorde då och då, utan det var hennes vana. Det är typiskt för kvinnor att  kvinnor att ta livet till hjärtat. Kvinnan visar att meningen med att leva inte är att fortsätta att producera saker, utan att bevara saker som finns i hjärtat. Endast de som ser med sina hjärtan kan se, för de vet hur man "ser inuti": ser personen bortom dess misstag, ser sina syskon utöver deras svagheter, ser hopp i svårigheter, ser Gud i allt.

Fridsfursen föddes av en kvinna

När vi börjar det nya året frågar vi oss: ”Ser jag på människor med mitt hjärta? Bryr jag mig om de människor jag lever med? Och framför allt, har jag Herren mitt i mitt hjärta? Eller är det fullt av lusten till vinning, makt, förmögenhet och egenintressen?”. Endast om vi i hjärtat begrundar livet kan vi ta hand om det och övervinna likgiltigheten som omger oss. Låt oss be om denna nåd: att leva året med önskan att ta andra till vårt hjärta, att ta hand om andra. Och om vi vill ha en bättre värld, som är ett fredligt hem och inte ett krigsfält, måste vi i hjärtat värna om alla kvinnors värdighet. Fridsfursen föddes av en kvinna. Kvinnan är en givare och medlare av fred och måste medverka i beslutsprocesser. För när kvinnor får vidarebefordra sina gåvor blir världen mer enad och mer fredlig. Därför är en kvinnlig seger en seger för hela mänskligheten.

Kyrkan är kvinna och moder

Född av kvinna. Så snart Jesus föddes återspeglade han sig i en kvinnas ögon, i sin moders ansikte. Från henne fick han de första klapparna, med henne utbytte han de första leendena. Med henne invigde han ömhetens revolution. Kyrkan, som ser Jesusbarnet, kallas att fortsätta den. Liksom Maria är kyrkan kvinna och moder, och i Jungfru Maria finner hon sina särdrag. Kyrkan, den obefläckade, känner sig kallad att säga "nej" till synd och världslighet. Kyrkan ser henne, fruktbar, och känner sig kallad att förkunna Herren, att generera honom i liven. Hon ser henne, modern, och känner sig kallad att välkomna varje man som en son.

Heliga Guds Moder

Nära Maria, finner kyrkan sin enhet och sitt centrum. I stället försöker den mänskliga naturens fiende, djävulen, splittra kyrkan genom skillnader, ideologier, åsikter och partier. Men vi förstår inte kyrkan om vi ser på den utifrån strukturer, program och trender: då förstår vi inte kyrkans hjärta, eftersom kyrkan har en moders hjärta. Idag åkallar vi barn Guds moder, som förenar oss som ett troende folk. O Moder, generera hopp i oss, ge oss enhet. Frälsningens kvinna, vi anförtror dig detta år, bevara detta år i ditt hjärta. Vi vördar dig: Helig Guds Moder, Guds heliga Moder, Guds heliga Moder!

(översättning Charlotta Smeds) 

01 januari 2020, 16:50