Sök

Påven firar mässan i Peterskyrkan Påven firar mässan i Peterskyrkan  

Påven om Guds Ord – upptäck Jesus närhet genom hans Ord

På söndag inföll den första Guds Ords söndag, som påven Franciskus har inrättat i önskan att bibeln ska ha ett större utrymme i de troendes liv. Påven firade mässan i Peterskyrkan och talade i sin predikan om kraften och nyheten i Jesu förkunnelse.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Att vara medvetna om Guds villkorslösa kärlek till oss och förstå att Gud kom för att besöka oss personligen, tillåter oss att förstå Jesus första budskap till mänskligheten. Detta var kärnan i påven Franciskus budskap på den första Guds Ords söndag. Påven utgick från Matteusevangeliets "mycket enkla fras" "Omvänd er. Himmelriket är nära". (Matt 4,23)

Gud eliminerade avståndet

Detta är grunden i Jesu förkunnelse, att berätta för oss att himmelriket är nära, konstaterade påven. Himmelriket, Guds rike, hans sätt att regera. Jesus berättar för oss att himmelriket är nära, att Gud är nära. Detta är en nyhet: Gud är inte långt borta, han som lever i himlen har kommit ner till jorden, blivit människa. Han har eliminerat avstånd. Vi förtjänade det inte: Han kom ner för att möta oss.

“Guds närhet blev kött i Jesus.”

Guds Ord uppmuntrar och skakar

Jesus uppmanar till att förändra våra liv eftersom en ny tid har börjat som leder oss från mörker till ljus – en tid som "samtidigt skakar om oss och uppmuntrar oss" :

”Ändra ditt liv, ett nytt sätt att leva på har börjat: tiden att leva för dig själv är slut, tiden att leva med Gud och för Gud, med andra och för andra, med kärlek och för kärleken har börjat. Jesus knackar på dörren och ber om att få komma in och ha en plats. Hans ord tröstar och uppmuntrar oss. Samtidigt som de uppmanar till omvändelse, de skakar om oss, befriar oss från själviskhetens förlamning. Hans ord har kraften att förändra livet, att leda oss från mörker till ljus. Detta är styrkan i hans ord.

Jesus agerar i mörka regioner

Man kan även förstå Kristi skönhet och nyhet genom att se "var Jesus började förkunna". Han valde de "mörka regionerna", de som vi aldrig skulle ha tänkt på. Men Gud är så här. Kristus börjar sin offentliga förkunnelse för hedningar, bland olika folk och utlänningar. Han började inte i Jerusalems tempel, utan på den motsatta sidan av landet, i ett gränsområde, i en förort, underströk påven och sa att vi kan lära oss av det, att Guds Ord inte vill vara i trygga, sterilia och säkra platser. Det kommer till vår brustenhet, i vårt mörker.

Jesus utforskar våra hjärtan

Kristus inte rädd för att vandra i vårt hjärtas mörker och sjukdomar, fortsatte påven:

Han vet att bara hans förlåtelse kan läka oss, bara hans närvaro förvandla oss, bara hans Ord förnya oss. För honom öppnar vi våra mest krångliga vägar, de inombords som vi vill blunda för och gömma, och låter hans levande Ord träda in ”som urskiljer hjärtats känslor och tankar" (Heb 4,12).

De lämnade omedelbart näten

Påven noterade hur de enkla fiskarna omedelbart hade lämnat sina nät för att följa Jesus, när de hörde hans förkunnelse. Deras omedelbara gensvar avslöjar kraften i Guds kärlek:

”Varför omedelbart? För att de kände sig lockade. De var inte snabba och redo för att de hade blivit ordinerade, utan för att de hade lockats av kärleken. För att följa Jesus räcker inte det inte med goda åtaganden, man måste lyssna på hans kallelse varje dag. Bara han, som känner oss och älskar oss, kan leda oss att sätta kurs ut på livets hav. Som hans lärjungar. Därför behöver vi hans Ord: mitt bland de tusentals ord vi hör varje dag - ett Ord som inte talar till oss om saker, utan om livet.

Guds Ord i våra liv

Med denna inbjudan att lyssna, avslutade påven sin predikan, och uppmanade till att ha bibeln nära till hands, i väskan, i fickan och på nattygsbordet, eller varför inte i mobiltelefonen.

”Låt Guds Ord inspirera varje dag. Vi kommer att upptäcka att Gud är nära oss, att han upplyser vårt mörker och leder oss kärleksfullt under vårt  liv.

27 januari 2020, 11:17