Sök

272 personer begravdes i vattenmassorna efter att damm brustit i Brumadinho 25 januari 2019 272 personer begravdes i vattenmassorna efter att damm brustit i Brumadinho 25 januari 2019 

Påvens böner ett år efter tragedin i Brumadinho

Påven Franciskus ber i ett videobudskap om helige Paulus förböner på ettårsdagen sedan dammen brast i Brumadinho i Brasilien där 272 personer begravdes i lermassorna.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

På ettårsdagen sedan dammen i Brumadinho i Brasilien brast 25 januari 2019 och som ledde till 272 personers död i vattenmassorna har påven Franciskus sänt ut ett videobudskap.

“Han ber om aposteln Paulus förböner om Guds hjälp att återställa och skydda vårt gemensamma hem.”

Han beklagar föroreningarna i hela det drabbade området och uttrycker solidaritet med alla offrens familjer och till alla de lidande och dem som är i behov av hjälp, samt bekräftar sitt stöd till ärkestiftet i området. Han ber om aposteln Paulus förböner om Guds hjälp att återställa och skydda vårt gemensamma hem.


 

25 januari 2020, 12:01