Sök

Påven tog emot Påvliga etiopiska kollegiet Påven tog emot Påvliga etiopiska kollegiet  

Påven ber kyrkans män i Etiopien och Eritrea att vara fredsbyggare

Lördagen 11 januari tog påven Franciskus emot det Etiopiska kollegiet på audiens i samband med dess firande av 100 år i Vatikanen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven tog på lördagen emot de många etiopiska och eriteanska katolska kopter som hade samlats i Vatikanen för att fira 100-årsjubiléumet av det Påvliga etiopiska kollegiet. Kollegiet omfattar, som då det öppnades, länderna Etiopien och Eritrea, men har efter uppdelningen av dessa länder och av stiften behållit sitt ursprungliga namn, Etiopiska kollegiet. Vid den påvliga audiensen närvarade biskopar från båda länderna varav två metropoliter, kardinal Berhaneyesus och msgr Tesfamariam tillsammans med studenter och rektorn, vice rektorn samt andra superiorer, präster, ordensbröder, ordenskvinnor och lekmannapersonal. Även kardinal Sandri och msgr Vasil’ vid den Påvliga kongregationen för orientaliska kyrkor, som stödjer kollegiet, var närvarande liksom kapucinerbröderna och deras superior. Påvliga orientaliska institutet representerades också.

Fredsbyggare

I sitt tal till sina gäster hyllande påven kollegiets mottagande karaktär och tackade alla för att föra med sig sin rika och antika trostradition till Vatikanen än idag. Han talade uppskattande om hur dessa katolska kopter lever sida vid sida med judar och muslimer förutom de ortodoxa kristna trosbröderna, men att folken tyvärr är märkta av fattigdom, uppdelning av etnier och konflikter. Han bad prästerna att vara fredsbyggare och lära de troende att bevara Guds gåva och värna om försoning för deras barns och ungdomars framtid.

Påven uttryckte sin sorg över alla dem som har tvingats lämna dessa länder i hopp om en bättre framtid och som har fallit offer för tragedier på land och hav. Han återkom till ordet mottagande och tackade för all hjälp dessa gudsvigda även ger sitt lands bröder och systrar som befinner sig i Europa och i på andra av världens kontinenter.

Ägda av Jungfru Maria

Påven uttryckte sitt hopp om att katolska kyrkan i Etiopien och Eritrea tjänar det gemensamma bästa även genom undervisning och sjukhus och avslutade med att nämna de katolska kopternas stora vördnad till Jungfru Maria. Han talade om hur de ser sig som hennes egendom; att de ägs av Jungfru Maria och att man varje månad inom liturgin ingår i en pakt med henne och Guds barmhärtighet. Påven bad om deras böner för honom och gav dem sin välsignelse.

11 januari 2020, 13:14