Sök

Jesuiternas tidskrift Civilta' cattolica Jesuiternas tidskrift Civilta' cattolica 

Påvens ord till ”La Civiltà Cattolica” som fyller 170 år

I samband med 170-årsdagen sedan jesuiternas tidskrift ”La Civiltà Cattolica” grundades (1850-2020), skickade påven Franciskus ett meddelande till tidskriftens chefredaktör. Brevet är skrivet för hand och kommer att finnas på omslaget till den första utgåvan i januari 2020. "Tack för den hjälp ni ger mig”, skriver påven. ”Jag önskar att ni ska vara kreativ, och urskilja ert språk i kampen mot hat, småaktighet och fördomar."

Påven skriver: 

"För 170 år sedan bad den salige påven Pius IX Jesu Sällskap att grunda "La Civiltà Cattolica". Sedan dess har tidskriften troget tjänat påven. Tack för den hjälp ni erbjuder även mig.

Fortsätt att leva dynamiken mellan liv och tankar med ögon som lyssnar, medvetna om att den "katolska civilisationen" är den goda samaritanens civilisation.

Jag önskar att ni ska vara kreativa i Gud genom att utforska nya vägar, även tack vare det nya internationella andetaget som animerar tidningen: i vilken man hör rösterna från olika perspektiv, som lyssnar på varandra.

Urskilj det bästa språket, bekämpa hat, småaktighet och fördomar. Och framför allt, nöj er inte med att lägga fram förslag på hur man ska lappa ihop, eller abstrakta synteser: acceptera istället utmaningen i vår tids stora oro, i vilken Gud alltid arbetar.”

31 december 2019, 09:05