Sök

Påven under audiensen Påven under audiensen  

Påvens audiens om trohet i förföljelsens stund

Påven Franciskus har kommit fram till sin 18:e trosundervisning om Apostlagärningarna som han höll under onsdagens allmänna audiens i Paulus VI:s audienshall. Denna morgon fokuserade han på när aposteln Paulus kedjas inför Agrippa, och uppmanade de troende att be om samma trohet som Paulus hade i prövningarnas stund.

Till de engelsktalande pilgrimerna sa påven Franciskus:

Kära bröder och systrar: I vår katekes om Apostlagärningar ser vi hur Paulus mission allteftersom präglas av ökat lidande. När han återvänder till Jerusalem utsätts han för en hård förföljelse. Han anklagas för att predika mot lagen och mot templet och arresteras och sätts i kedjor.

Efter att ha förhörts av rådet, fördes Paul till Caesarea där ståthållaren Felix och kung Agrippa förhör sig om hans fall. Slutligen, efter att ha vädjat till kejsaren, påbörjar han sin resa till Rom. I allt detta påminner den helige Lukas om likheten mellan Paulus och Jesus och presenterar Paulus lidande som en förkunnelse av den korsfäste och uppståndne Herren.

I sin kärlek till Kristus gjorde Paulus fångenskapens kedjor till ett redskap för att sprida evangeliets befriande kraft med. Må Paulus exempel på uthållighet mitt i prövningar och hans förmåga att se allt med trons ögon, stärka vår trohet och bekräfta oss i vårt uppdrag att vara lärjungar, missionärer och vittnen till evangeliets glädje.

Påven höjde blicken, såg på de samlade och sa:

I dag i världen, i Europa, förföljs många kristna och ger sina liv för sin tro, eller så förföljs med sammetsvantar, det vill säga de åsidosätts, marginaliseras ... Martyriet är en del av det kristna liv, den kristna gemenskapen. Det kommer alltid att finnas martyrer bland oss: detta är tecknet på att vi följer Jesus väg.

11 december 2019, 12:03