Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus ”Stefans martyrdöd visar på julens verkliga mening”

På Annandagen firar kyrkan den helige Stefan, känd som kyrkans första martyr. Han lär katoliker att förnya sin kärlek och självuppoffring, som är en del av julens djupaste mening, sa påven under Angelusbönen på torsdagen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

I sin Angelusreflektion på Annandagen påpekade påven att "i julens glada atmosfär kan detta minne om den första kristna som dödats för sin tro ​​tyckas vara på sin plats."

I trons perspektiv, förklarade han, är firandet "i harmoni med den sanna betydelsen av julen", för i den helige Stefans martyrdöd "besegrades våldet av kärleken, och döden av livet."

”I prövningens stund lyfte den helige Stefan blicken till den öppna himlen och förlät sina förföljare”, sa påven Franciskus och tillade att i hans efterföljd lär vi oss att fästa blicken på Jesus och komma ihåg att himmelens härlighet varar för evigt liv, och inte består av rikedom och makt, utan av kärlek och självutgivande.

"För oss kristna är himlen inte längre avlägsen, åtskild från jorden: i Jesus kom himlen ner till jorden," sa påven, och tillade att av denna anledning kan allt mänskligt ses i himmelens ljus.

Påven Franciskus förklarade att Stefans vittnesbörd visar katoliker hur man lever i enlighet med Jesus: "mild och modig, ödmjuk och ädel, icke-våldsam."

”Hans vittnesbörd och martyrdöd kan vara en inspirationskälla för förnyelsen av katolska församlingar”, fortsatte han och uppmanade till mission och evangelisation, i målet att nå även män och kvinnor i de existentiella och geografiska periferierna.

Var församlingar som inte följer en världslig logik, som inte sätter sig själva, sin självbild, i centrum", uppmuntrade han, "utan endast Guds härlighet och människors goda, särskilt de små och de fattiga."

Enligt påven är Annandagens högtid även en påminnelse om kyrkans många martyrer, både de i det förflutna och idag, som är många, sa han.

Han uppmanade de samlade att leva förenade med dem, och be dem om nåden att leva och dö med Jesu namn i sina hjärtan och läppar."

"Må Maria, Frälsarens Moder hjälpa oss att leva denna jultid med blicken fäst på Jesus, för att bli mer lik honom varje dag."

27 december 2019, 14:57