Sök

Påvens Franciskus vid Angelus på fjärde advent 22 december 2019 Påvens Franciskus vid Angelus på fjärde advent 22 december 2019 

Påven vid Angelus: Liksom Josef litar vi på Gud och hans förvånande logik

Innan angelusbönen kommenterade påven Franciskus fjärde advents evangelium och helige Josefs roll i frälsningshistorien, Jesus vårdnadshavare och jordiska far. Josefs tro tillåter oss att acceptera en mänskligt pinsam och obegriplig situation och att acceptera Jesus bön om att bli emottagen i våra liv.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Den orubbliga tron på Gud tillåter Josef att acceptera en mänskligt pinsam och även obegriplig situation”: Maria väntar ett barn genom Guds verk. Josefs föredöme hjälper oss att ”återuppta Guds förvånande logik” som är en ”öppenhet mot nya horisonter, Kristus och hans ord”. Detta sa påven Franciskus vid Angelus på fjärde advent inför de församlade på Petersplatsen då han utgick från dagens evangelium Matt 1:18-24 om helige Josef. Påven sa att ”all kristen visdom är innesluten” i helige Josefs inställning.

“All kristen visdom är innesluten i Josefs inställning”

Marias make är, tillsammans med Johannes döparen och Maria själv, en av de tre personligheterna som liturgin föreslår i advent och påven sa att han är ”den mest blygsamma” av dem. ”Han predikar inte och talar inte, men försöker följa Guds vilja” på den fattiges sätt, “i anden”, för att “han lever i det grundläggande” som ”dem som är medvetna om att vara helt beroende av Gud och litar på honom”.

Påven underströk att situationen var “mänskligt pinsam och motsägelsefull” för Josef och Maria: “De är trolovade och lever inte ännu tillsammans men hon väntar ett barn genom Guds verk”. Josef, sa påven ”som förstås är skakad av denna överraskning, söker en lösning och respekterar sina käras värdighet. Så, ”för att inte anklaga henne offentligt” tänkte "skilja sig från henne i tysthet”, som Matteusevangeliet berättar. Den rättfärdige mannen Josef, underströk påven, “visste mycket väl att om han hade fördömt sin trolovade, skulle han ha utsatt henne för allvarliga konsekvenser" och till och med för döden. Så trots hela sin tillit till Maria ”som han hade valt till maka” ifrågasätter ”denna oförklarliga omständighet” deras band och ”med stort lidande” beslutar han sig för att skilja sig från henne utan att skapa en ”skandal”.

Men Herrens ängel ingriper för att säga till honom att lösningen han har i åtanke inte är Guds vilja. Tvärtom öppnar Herren en ny väg till förening, kärlek och lycka.

“Josef – säger ängeln till honom - var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande”.

Josef litar helt och hållet på Gud och lyder ängelns ord och tar till sig Maria. Just denna orubbliga tro på Gud tillåter honom att acceptera en mänskligt svår och, på ett visst sätt, obegriplig situation.

Josef förstår i tron “att barnet i Marias moderliv inte är hans utan är Guds Son” och han själv “blir vårdnadshavare och tar helt och hållet på sig det jordiska faderskapet”.

Denne milda och kloka man uppmanar oss att höja blicken och se längre. De handlar om att återfinna Guds förvånande logik, som långt från små och stora beräkningar, utgörs av öppenhet mot nya horisonter, mot Kristus och hans ord.

Maria och Josef, avslutade påven “hjälper oss att lyssna på Jesus som kommer och som ber att bli mottagen i våra projekt och val”.

Efter den marianska angelusbönen vände påven Franciskus särskilt sina tankar till familjer och att de ”under dessa helgdagar ska återförenas. De som bor långt från sina föräldrar åker hem och syskon” samlas åter.

”Må julen vara ett tillfälle för alla till broderskap, att växa i tron och av solidaritetshandlingar mot de behövande. Och må helige Josef följa oss på denna vandring mot Jesu födelse”.

 

23 december 2019, 15:50