Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påven vid Angelus: Må hela vårt liv vara ett "ja" till Gud

Den saliga Jungfru Maria, utan synd och full av nåd, stod i centrum för söndagens högtid. I sin reflektion under Angelus talade påven Franciskus om hennes skönhet, med en ödmjukhet, kapabel att ge plats för Gud utan självtillräcklighet och redo att stå till tjänst för andra. Må hon vara en modell för vårt liv.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På högtiden för Jungfru Marias Obefläckade Avlelse, eller Utkorelse och Fullkomliga Renhet som högtiden även kallas, firar man att Maria ”från det första ögonblicket av sin tillblivelse genom enastående nåd och ett särskilt privilegium av Gud, är bevarad fri från varje fläck av arvsynden” (Katolska kyrkans katekes n. 491). På den andra söndagen i advent stod Maria i fokus.

”Denna högtid”, sa påven, ”firas i advent, en tid av väntan och förväntan. Men när det gäller Maria, förklarade han, har Guds vilja redan fullbordats, eftersom han Maria bevarade "från det ondas förorening som är den mänskliga familjens gemensamma arv”.

Lita på Guds vilja

Med tanke på evangeliet, som berättar om berättelsen om bebådelsen, sa påven Franciskus att Gud ville ha Maria fri från synd från början. Men, sa han, för att vara full av nåd och vara fylld av Guds kärlek, är det nödvändigt att lyssna på Guds ord och lita helt på hans vilja, som Maria gjorde.

Med sitt ’ja’ till ängeln, som undrar om hon kan tänka sig att bli Guds moder, möjliggör Maria för inkarnationen, och i den stunden är hennes adhesion total.

Maria går inte vilse i logiska argument, hon sätter inte hinder för Herren, utan ställer sig omedelbart till förfogande och lämnar plats för den Helige Andes handling. Genom ett perfekt svar på Guds plan för henne, blir Maria bara vacker, bara helig, utan den minsta skugga av självtillfredsställelse. Det vill säga hon förblir ödmjuk, liten och fattig.

En tjänstvillig inställning

Påven Franciskus betonade sedan ordet med vilket Maria överlämnade sig till Gud. ”Marias ’ja’ till Gud, sa påven, har från första början en tjänstvillig inställning, med uppmärksamhet på andras behov, vilket visar sig i Marias besök hos Elisabeth.

Att vara öppen för Gud, visar sig genom att man är öppen för sin nästas behov. Dessutom är Maria det utan att göra väsen av sig. Välgörenhet och barmhärtighetsarbeten behöver inte visas som en trofé, sa påven.

Att göra hela vårt liv till ett "ja" till Gud

Påven Franciskus avslutade sin reflektion med en bön om att dagens högtid ska "hjälpa oss att göra hela vårt liv till ett ”ja” till Gud, ett ”ja" gjord av tillbedjan och av dagliga gester i kärlek och tjänst".

09 december 2019, 13:37