Sök

Påven tog emot med företrädare för den poska fackföreningen Solidarnosc på audiens Påven tog emot med företrädare för den poska fackföreningen Solidarnosc på audiens 

Påven till Solidarnosc: Öppenhet för Guds Ande

Påven Franciskus hälsade på ledningen för den polska fackföreningen Solidarnosc innan han höll sin allmänna audiens på Petersplatsen. Han bad dem om att vara inspirerande i sin tjänst för arbetarna.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Företrädare för fackföreningen Solidarnosc, som var avgörande för kommunismens fall i Polen på 80-talet, besökte påven Franciskus på onsdagsmorgonen i Paulus VI:s audienshall innan han höll sin allmänna audiens på Petersplatsen.

“då man ärligt verkar för det allmänna bästa, sanningen och rättvisan är man åtföljd av Guds närvaro”

Påven sa att denna fackförening, som på 1980-talet leddes av Lech Walesa, har haft en gränsöverskridande inspirerande roll. Han gratulerade sina gäster för sin tjänst för det allmänna bästa och för arbetare inom många olika yrkesområden. För fyrtio år sedan bad polskfödde helige Johannes Paulus II vid ett besök i Warsawa om förböner för Guds närvaro för detta folk och att det skulle fyllas av den Helige Anden. Påven Franciskus underströk i sitt tal till sina gäster att då man ärligt verkar för det allmänna bästa, sanningen och rättvisan är man åtföljd av Guds närvaro.

Öppenhet för Guds Ande

Påven betonade att ett tecken på öppenhet för Guds Ande är just solidariteten med personer som har fråntagits sin rätt till rättvis behandling inom såväl sociala, ekonomiska, politiska som internationella sammanhang.


 

04 december 2019, 10:50