Sök

Påven talar till den romerska kurian Påven talar till den romerska kurian  

Påven till den romerska kurian: Vi måste förändras för att evangelisera vår tid

För att genomföra den pågående reformen av den romerska kurian, krävs en vilja till förändring och ett åtagande till en personlig omvändelse. Det sa påven Franciskus på lördagn när han höll sitt tal till den romerska kurians biskopar och kardinaler vid deras traditionella möte strax före jul för att önska varandra God Jul.

Vatican News – Vatikanstaten

Påven Franciskus citerade den nyligen helgonförklarade John Henry Newman, som sa, "här på jorden innebär att leva förändringar, och perfektion är resultatet av många omvandlingar."

"För Newman var förändring omvändelse, det vill säga en inre omvandling," sa påven. "Det kristna livet är en resa, en pilgrimsfärd."

Förändras för att vara troget

Guds folks historia, kyrkans historia, fortsatte han, ”har alltid präglats av avgångar, övergångar och  förändringar. Vägen är naturligtvis inte rent geografisk, utan framför allt symbolisk: det är en inbjudan att upptäcka hjärtans rörelse som paradoxalt nog måste ge sig av för att stanna kvar, att förändras för att vara troget.”

Påven Franciskus talade med kardinalerna och prefekterna vid den romerska kurinas avdelningar,

i den Clementinska salen.  I den årliga julhälsningen gav påven sitt perspektiv på genomförandet av kurie reformen hittills och hans tankar inför det kommande året.

Han menade att reformen som en personlig omvändelse "har ett särskilt värde i vår tid, eftersom det vi inte bara lever en tid präglad av förändringar, utan en förändring av tiden."

Påven förklarade att förändring, för kyrkan, baserar sig på trohet till trosläran och till tradition.

Reformen kan inte formas från noll, utan bygger på det goda arbete som redan har gjorts i  kurians "komplexa historia".

Evangelisation kyrkans uppdrag

Han citerade från sin apostoliska uppmaning Evangelii gaudium och sade att syftet med den nuvarande kurreformen är att ”seder, stilar, scheman, språk och varje kyrklig struktur blir en kanal för evangeliseringen i den aktuella världen, snarare än ett självbevarande. Reformen av strukturerna, som kräver pastoral omvändelse, kan bara förstås i denna mening: att de alla blir mer missionär. ”

Det är därför, förklarade påven, som det beslutades att ge den kommande apostoliska konstitutionen namnet Praedicate evangelium, som betyder "Förkunna evangeliet."

Praedicate evangelium som förväntas publiceras någon gång nästa år, kommer att ersätta Pastor bonus, den romerska kurians nuvarande apostoliska konstitution som promulgerades av påven Johannes Paulus II den 28 juni 1988, och därefter modifieras av både påven Benedictus XVI och påven Franciskus.

I sitt tal betonade påven Franciskus behovet av det Johannes Paulus II kallade en "ny evangelisering eller re-evangelisering."

Kristendomens roll har förändrats

Världen är inte längre kristen, underströk han. "Idag är vi inte längre de enda som producerar kultur, varken de första eller de man lyssnar på mest."

"Vi behöver därför en förändring av vår pastorala mentalitet," sa påven och tillade att detta inte betyder "en relativistisk pastoral handling."

"Vi befinner oss inte längre i ett kristen regim eftersom tron - särskilt i Europa, men även i en stor del av västvärlden - inte längre utgör en självklar förutsättning för det gemensamma livet. Tron förnekas till och med oftast, den förlöjligas, marginaliserat och förtalas”, konstaterade påven.

Frestelsen av de förflutna

Påven varnade för en stram inställning som kommer från rädslan för förändring.

"Det finns alltid frestelsen att falla tillbaka på det förflutna, till och med hjälp av nya formuleringar, eftersom det är mer lugnande och välkänt" sa han. "Men detta är en del av processen och en risk i att påbörja betydande förändringar."

Han noterade något som sades av teologen kardinal Carlo Maria Martini i den sista intervjun före hans död:

Martini sa: ”Kyrkan ligger efter tvåhundra år. Varför skakar den inte? Är vi rädda? Rädsla istället för mod? Tron är dock kyrkans grund. Tro, tillit, mod. [...] Endast kärlek erövrar trötthet.”

Enklare och ödmjukare än förra julen

Med tanke på julen och inkarnationens mysterium uppmanade påven Franciskus kardinalerna och biskoparna till att "inte glömma att barnet som ligger i krubban har våra fattigaste bröders och systrars ansikte."

"Julen är högtiden för Guds kärlek till oss. Den gudomliga kärleken som inspirerar, leder och korrigerar förändringar och besegrar den mänskliga rädslan att lämna det "säkra" för att börja på nytt utifrån mysteriet”, sade han.

Den helige John Henry Newman sa att julen, borde "finna att vi mer och mer liknade honom som har blivit ett barn för vår skull; att varje ny jul finner oss enklare, ödmjukare, heligare, mer kärleksfulla, mer överlämnande, gladare och mer fyllda av Gud. ”

21 december 2019, 17:34