Sök

 Air India passagerarplan lyfter över Ahmedabad Air India passagerarplan lyfter över Ahmedabad 

Påven till COP25: Finns den politiska viljan till förändring?

Påven Franciskus har skrivit ett budskap i samband med COP25 mötet i Madrid som pågår mellan den 2-13 december. Orden är lång från de konkreta handlingarna, skriver påven som uppmanar till att vara generationen som förnyar och förändrar utvecklingsmodellen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Budskapet skickades till Chiles miljöminister Carolina Schmidt, som är ordförande för COP25. Mötet var planerat att äga rum i Chile men flyttades till Spanien efter oroligheter i landet. Påven riktar sina ord till deltagarna i mötet, som är FN:s 25:e konferens om klimatförändringar.

Påven inleder med att understryka vikten och behovet av att ”arbeta tillsammans för att bygga vårt gemensamma hem”, och noterade det snabba ikraftträdandet av COP21 Parisavtalet, om de viktigaste utmaningarna för mänskligheten, klimatförändringarna, och följande möten med målet att hitta de bästa sätten att genomföra avtalet på.

Orden långt ifrån konkreta handlingar

Tyvärr måste vi efter fyra år erkänna att insikten om utmaningen fortfarande är ganska svag och inte besvarar på det starka behovet av brådskande åtgärderna som de tillgängliga vetenskapliga uppgifterna kräver, skriver påven Franciskus och nämner de senaste rapporterna från regeringspanelen för klimatförändringar (IPCC):

”Dessa studier visar att staternas nuvarande åtaganden att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna är långt ifrån de som faktiskt behövs för att uppnå de mål som fastställts i Parisavtalet. De visar på hur långt orden är från konkreta handlingar!”

Finns den politiska viljan?

Påven uttrycker en viss oro för att övergångsprocesserna och omvandlingen av nuvarande utvecklingsmodeller inte förmår respektera den tidslinje som krävs av vetenskapen, liksom över fördelningen av de nödvändiga utgifterna:

”Vi måste på allvar fråga oss om det finns en politisk vilja att med ärlighet, ansvar och mod, lägga mer mänskliga, finansiella och tekniska resurser på att mildra klimatförändringarnas negativa effekter, samt för att hjälpa de fattigaste och mest utsatta befolkningarna som lider mest av dem.”

Handlingar med fokus på mänsklig värdighet

Påven Franciskus uppmanar till en samvetsrannsakan över om våra konsumtions- och produktionsmodeller överensstämmer med mänsklig värdighet.

"Vi står inför en ”civilisationens utmaning" till förmån för det gemensamma goda och en förändring av perspektivet som ställer den mänskliga värdigheten i centrum för våra handlingar."

Generationen som agerade

Påven varnar för att möjligheternas öppna fönster kan stängas, och uppmanar till ansvarsfulla handlingar på det ekonomiska, tekniska, sociala och pedagogiska planet, för ”våra handlingar är beroende av varandra”. Han talade även om de ungas engagemang för miljön:

”Ungdomar i dag visar en ökad uppmärksamhet för de komplexa problemen som uppstår i denna ”nödsituation”. Vi får inte lägga bördan på de kommande generationerna av de problem som de tidigare orsakat. Istället bör vi ge dem möjlighet att minnas vår generation som den som förnyades och agerade - ärlig, ansvarsfullt och modigt. Det finns ett grundläggande behov av att samarbeta för att bevara och odla vårt gemensamma hem.”

Må vi ge nästa generation konkreta skäl till att hoppas och arbeta för en god och värdig framtid!, avslutade påven Franciskus sitt budskap till COP25. 

04 december 2019, 14:09