Sök

Påven värnar om funktionshindrade personer Påven värnar om funktionshindrade personer 

Påven: Garantera funktionshindrade deras värdighet

I samband med den Internationella dagen för funktionshindrade 3 december påminde påven Franciskus om de funktionshindrades rätt att delta i kampen mot diskriminering och i främjandet av en möteskultur.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I sitt budskap för Internationella dagen för funktionshindrade 3 december skriver påven Franciskus att stora framsteg har gjorts för funktionshindrade personer på medicinskt plan och vad gäller deras välfärd. Han påminner dock om att det än idag råder en slit- och slängkultur där många funktionshindrade känner att de lever utan tillhörighet och delaktighet.

Skydd av rättigheter

Påven understryker att detta inte bara handlar om deras och deras familjers rättigheter att skyddas, utan även om att göra världen mänskligare genom att få bort fördomar.

“På denna internationella dag för funktionshindrade inbjuder påven Guds folk att modigt ge röst åt dem som diskrimineras på grund av deras funktionsnedsättning”

Det är nödvändigt, skriver påven, att ta hand om och följa med personer med funktionsnedsättningar i varje livstillstånd och också använda dagens teknik, så att de aktivt och värdigt kan delta i både civila och kyrkliga gemenskaper. Han talar även om att tillgång till platser ska främjas liksom en livskvalitet och att man tar hänsyn till alla mänskliga dimensioner.

Gömd exil

I sitt budskap betonar påven att det finns många personer som lever i en gömd exil i våra hem, familjer och samhällen. Jag tänker på personer i olika åldrar - sa påven – och särskilt äldre som även på grund av deras handikapp ibland ses som bördor, som ’en besvärlig närvaro’ och som utsätts för faran att kasseras och bli nekade konkreta framtidsutsikter för att delta i byggandet av deras egen framtid.

Påven betonar att vi behöver utveckla antikroppar mot en kultur som bara beaktar vissa liv, som en första och andraklass, och understryker att detta handlar om en social synd.

En ändring av mentaliteten

På denna internationella dag för funktionshindrade inbjuder påven Guds folk att modigt ge röst åt dem som diskrimineras på grund av deras funktionsnedsättning.

“Att skapa goda lagar och bryta fysiska barriärer är viktigt” skriver påven vidare, “med detta är inte nog om inte mentaliteten förändras”.

Avslutningsvis uppmuntrar påven alla dem som arbetar med funktionshindrade personer att fortsätta i detta engagemang, som avgör nivån på ett lands civilisation.
 

04 december 2019, 13:43