Sök

Påven tog emot den katolska italienska organisationen för filmindustrin på audiens Påven tog emot den katolska italienska organisationen för filmindustrin på audiens 

Påven: Bio, en plats för gemenskap och en skola i mänsklighet

Gemenskap, kreativitet och vision – tre ord som påven Franciskus önskar att katoliker som arbetar med film ska följa. Påven tog emot den katolska italienska organisationen för filmindustrin på audiens och i sitt tal till dem underströk han vikten av att bemöta nya teknologiska utmaningar, men att inte glömma bort den kyrkliga stil som alltid har präglat organisationens verksamhet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven tog emot medlemmar i den katolska italienska organisationen för filmindustrin, Associazione Cattolica esercenti Cinema, på audiens i samband med dess 70-årsfirande. Påven föreslog tre riktlinjer för katolsk italiensk filmindustri: gemenskap, kreativitet och vision.

Gemenskap

Gemenskap, för att biofilm “är ett viktigt medel för sammankomst” som framför allt under efterkrigstiden har bidragit till “återuppbyggandet av den sociala strukturen”. Påven talade om hur film genom tiderna har ingett hopp och förväntan och en lättnad i vardagens tyngd.

“Vi kristna är kallade att visa den gemenskap som utmärker vår identitet som troende. Tron är just en relation och ett möte.”

Påven påminde även om en punkt i sitt budskap vid 53:e Världsdagen för social kommunikation 24 januari i år: ”Vi kristna är kallade att visa den gemenskap som utmärker vår identitet som troende. Tron är just en relation och ett möte”.

Kreativitet

Påven talade sedan om riktlinjen kreativitet - just det som filmkonsten springer ur – och uppmuntrade sina gäster att ge kreativiteten rum och anta nya tekniska utmaningar. Han sa att dessa katolska föreningar och organisationer måste, om de inte vill bli “museum”, ta upp dessa frågor på ett aktivt och kreativt sätt. Påven underströk att de måste vara modiga och tillsammans stå i första ledet i utvecklingen.

Vision

Den tredje riktlinjen gällde vision och påven förklarade att man måste fråga sig hur vi ser på saker och att detta kräver ett stort inre arbete: om vi är uppmärksamma och närvarande, ser saker och ting gemensamt och enat och, om vi arbetar med film, om vi har en blick som skapar känslor och om blicken kommunicerar gemenskap och kreativitet. Blicken och visionen, fortsatte påven, handlar om livsstil och gemensamma handlingar för allas bästa. Blicken är grunden till samhällsbyggandet.

Slutligen bad påven sina gäster vid denna katolska filmorganisation att bevara sitt kyrkliga DNA och låta passion och kompetens råda och aldrig falla för självreferens, som han underströk alltid dödar.

 

07 december 2019, 18:53