Sök

Demonstration för mänskliga rättigheter Demonstration för mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter. Påven: ”Människan är alltid helig och okränkbar”

På den Internationella dagen för mänskliga rättigheter, som firades 10 december för 71:a gången efter FN:s universella deklaration, sände påven Franciskus ut ett tweet där han betonade människans okränkbarhet i alla dess utvecklingsfaser.

"Människan – läser vi i påven Franciskus tweet 10 december 2019 i samband med Internationella dagen för mänskliga rättigheter - är alltid helig och okränkbar i varje situation och i alla dess utvecklingsfaser. Om denna övertygelse faller, försvinner en fast och bestående grund för skyddet av #mänskligarättigheter.

11 december 2019, 08:14