Sök

Påven Franciskus vid onsdagsaudiensen 4 december 2019 Påven Franciskus vid onsdagsaudiensen 4 december 2019 

Påven vid audiensen: Se upp för irrläror och magi

Under den allmänna onsdagsaudiensen undervisade påven Franciskus vidare om apostlagärningarna och fokuserade på aposteln Paulus' möte med de äldste i församlingen i Efesos: Ge akt på er själva och på hela hjorden (jfr Apo 20:28).

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus utgick från Paulus ord till de äldste i Efesos i onsdagsaudiensens trosundervisning: "Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: Det är saligare att ge än att få.” (Apg 20:32-35)

“Kära vänner, låt oss be för att Gud i alla tider ska hjälpa kyrkans herdar att verka i djup tro och iver för att den kristna gemenskapen ska växa i glädjefylld trohet till evangeliet.”

Påven sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar!

I vår katekes om apostlagärningarna läser vi nu om den Glada nyheten som förkunnades i Efesos, där Paulus utför många under; helar sjuka och befriar dem från onda andar. Här, i en stad där magi utbrett praktiseras, predikar Paulus frälsningen i tron på Herren Jesus. På sin väg tillbaka till Jerusalem, stannar Paulus till i Miletus och sänder bud till kyrkan i Efesos och kallar till sig dess äldste. Han uppmuntrar dem som ska vägleda gemenskapen efter hans avresa att vara dess väktare mot förkunnare av falska läror och att vägleda den flock som de har anförtrotts på helighetens väg och att visa uppmärksamhet och generositet mot de fattiga. Kära vänner, låt oss be för att Gud i alla tider ska hjälpa kyrkans herdar att verka i djup tro och iver för att den kristna gemenskapen ska växa i glädjefylld trohet till evangeliet.

 

04 december 2019, 10:06