Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus ”Gud fördömer synden men räddar syndaren”

Innan påven Franciskus bad Angelus tillsammans med de troende på Petersplatsen på söndagen reflekterade han över dagens evangelium. Jesus beskyller inte Sackaios, eller mästrar upp honom”, sa påven. ”Han räddar honom med sin barmhärtiga blick.”

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Dagens evangelium (Lk 19, 1-10) berättar om hur Jesus stannar i Jeriko, på väg till Jerusalem. Bland dem som tog emot honom fanns en man som heter Sackaios, som var chef för skatteindrivarna – en föraktad man eftersom han berikade sig själv genom att ta emot mutor.

Sackaios var nyfiken

Sackaios "försökte se vem Jesus var" (v. 3), påminde påven Franciskus om när han berättade om mötet mellan de två: ”Han ville inte möta honom, men han var nyfiken: han ville se den där personen som han hade hört talas om. Men eftersom han var för kort, för "att kunna se" (v. 4) klättrade han upp i ett träd. När Jesus närmade sig trädet tittade han upp och såg honom.”

Jesu blick omvänder syndaren

Påven Franciskus sa att det är viktigt att notera att det var Jesus som såg på Sackeus först: ”Herrens barmhärtiga blick når oss innan vi inser att vi behöver Honom för att räddas. Och med denna Jesu blick börjar omvändelsens mirakel av syndaren i Jeriko. Jesus ropar på honom och kallar honom vid namn: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.” (v. 5).

Han beskyller honom inte, han mästrar inte upp honom utan Jesus säger till Sackaios att han ska vara gäst i hans hem. Han ”ska”, för det är Faderns vilja. Trots folkets ogillande väljer Jesus att gästa den offentliga syndaren.

Gud fördömer synden men räddar syndaren

”Vi skulle också ha blivit skandaliserade av detta beteende”, sa påven Franciskus, ”men föraktet mot syndaren gör ingenting annat än att isolera och förhärda syndaren i det onda som denne gör mot sig själv och mot samhället. I stället fördömer Gud synden, men försöker rädda syndaren. Han söker efter honom för att leda honom tillbaka på rätt väg. Den som aldrig har känt att Guds barmhärtighet har sökt honom, har svårt att förstå den extraordinära storheten Jesu ord och gester när han närmar sig Sackaios.”

Omvändelsen resultat

”Jesus sätt att acceptera och uppmärksamma honom leder till en djup förändring. På ett ögonblick inser han hur futtigt livet är när det handlar om pengar, på bekostnad av att stjäla från andra och föraktas av dem”, sa påven.

Att ta emot Herren i sitt hem, får honom att se allt med andra ögon, med lite av den ömhet med vilken Jesus såg på honom.

Även Sackaios sätt att se på pengar förändras. Istället för att vilja ha börjar han skänka pengar – Han beslutar han att ge hälften av vad han har till de fattiga och att ge tillbaka fyrfaldigt det han har stulit (se vers 8).

I Jesus upptäcker Sackaios att det är möjligt att älska utan att vilja ha något i gengäld. Hittills var han snål, nu blir han generös. Tidigare ville han samla och lagra, nu gläder han sig över att dela ut. I mötet med kärleken, upptäcker han att han är älskad trots sina synder, och då blir han kapabel att älska andra och använda pengarna till solidaritet och gemenskap.

Jesus kom för att rädda de förlorade

Må Jungfru Maria ge oss nåden att alltid känna Jesu barmhärtiga blick, för att kunna möta de som har gjort fel med barmhärtighet, så att de också kan välkomna Jesus, som "har kommit för att söka efter de som var förlorade och rädda dem”(V. 10).

04 november 2019, 15:02